Meklēt
Izvēlne

Konkurss Logo izstrādei

Latvijas Valsts prezidenta kanceleja izsludina atklātu konkursu „Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienas logotips". Aicināti piedalīties arī Latvijas Mākslas akadēmijas studenti.

Šajā konkursā par Latvijai nozīmīgā notikuma jubilejas logo izveidi var piedalīties juridiskas vai fiziskas personas, kā arī personu grupas.
Konkursam jāiesniedz Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienas
svinības simbolizējošas logotipa skices, kas veidotas saskaņā ar konkursa noteikumiem (skatīti nolikumu).

Darbu iesniegšanas termiņš ir 2010.gada 10.marts līdz plkst. 17:00.

Žūrijas prāt labākie darbi saņems arī godalgas:
galvenā godalga Ls 500,00 (t. sk. visi nodokļi un nodevas),
iespējams, ka žūrijas locekļi izvēlēs sadalīt godalgu fondu savādāk:
galvenā godalga Ls 300,00 (t. sk. visi nodokļi un nodevas)
un divas veicināšanas godalgas Ls 100,00 (t. sk. visi nodokļi un nodevas)

Informācija par konkursu publicēta Latvijas Valsts prezidenta kancelejas
mājaslapā - www.president.lv