Meklēt
Izvēlne

Konkurss Vācijas Tautsaimniecības balvas Latvijā 2013 uzvarētāja godalgas izstrādei

„Vācijas Tautsaimniecības balvas Latvijā 2013” ietvaros Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera (AHK) izsludina konkursu jaunajiem māksliniekiem-dizaineriem. 

Konkursā piedalīties tiek aicināti gan jaunie mākslinieki - dizaineri, gan studenti, kas gatavi izveidot Vācijas Tautsaimniecības balvas uzvarētāja apbalvojumu – godalgu (statuete, kauss, trofeja, figūra). Šī godalgas konkursa mērķis ir veicināt jaunās mākslinieku paaudzes izaugsmi, atbalstot mākslinieku profesionālo un radošo darbību ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas un Vācijas mērogā.

Vācijas Tautsaimniecības balva Latvijā 2013
Vācijas Tautsaimniecības balvas mērķis ir veicināt Vācijas un Latvijas ekonomiskās attiecības un atbalstīt mazo un vidējo uzņēmumu eksporta aktivitātes un sadarbību ar Vācijas uzņēmumiem.  Šogad jau piecpadsmito reizi tiks izraudzīts balvas laureāts un šī gada īpašais vērtēšanas kritērijs un moto ir „JAUNAIS UZŅĒMUMS”, kas jāsaprot sekojoši:
- uzņēmums, kuru vada jauni cilvēki
- nesen dibināts uzņēmums
- uzņēmums, kurš domā un rīkojas inovatīvi.

Vācijas Tautsaimniecības balvas konkursa uzvarētājs iegūs gan naudas balvu, gan mākslinieka gatavoto godalgu. Vairāk par konkursu un AHK: www.ahk-balt.org

Balva māksliniekam
Laureātam, kura darbs tiks izvēlēts realizācijai, tiks sniegts atbalsts 500 EUR apmērā, kas ietver godalgas idejas izstrādi un izgatavošanu. Papildus uzvarētājam tiks nodrošināta publicitāte „Vācijas Tautsaimniecības balvas Latvijā 2013” svinīgās ceremonijas laikā 2013. gada 6. jūnijā Rīgā, kā arī AHK mājas lapā un citos ar balvu saistītos informatīvajos izdevumos un medijos.

Dalības nosacījumi
Godalgas materiālu izvēle ir kandidējošā mākslinieka ziņā, tomēr tai jābūt vienlaikus gan skaistam mākslas darbam, gan uzvarētāja simbolam un jāpapildina Vācijas Tautsaimniecības balvas pasniegšanas ceremonija ne tikai šī gada, bet pēc iespējas arī nākamo gadu periodā (katru gadu tiek gatavota jauna godalga). Godalgas izmēriem ir jābūt saprātīgiem, lai laureāts to var vienkārši pārvietot.

Konkursa uzvarētājam jābūt gatavam godalgu izgatavot un iesniegt AHK līdz 2013. gada 31. maijam. Laureāts tiks izvirzīts, balstoties uz AHK valdes locekļu un darbinieku lēmumu par atbilstošu un izcilu māksliniecisko ideju un izpildījumu.

Lai piedalītos konkursā, kandidātam jāiesniedz sekojošais:
- Godalgas skice (3D);
- Godalgas idejas detalizēts apraksts;
- Materiāla apraksts un paraugs;
- Informācija par mākslinieku-dizaineri: CV, iepriekšējo darbu uzskatījums un apraksts; kontaktinformācija (e-pasts, telefons).

Pieteikums konkursam jāiesniedz personīgi vai jāiesūta līdz 10. aprīlim (pasta zīmogs) pa pastu: Kronvalda bulvāris 3-12, LV-1010, Rīga, Latvija. Papildus jautājumu gadījumā: tel.: +371 67322301, e-pasts:

Uzvarētājs tiks izvēlēts un visi mākslinieki tiks rakstiski informēti par konkursa rezultātiem līdz 2013. gada 25. aprīlim.