Meklēt
Izvēlne

Konkurss www.venstpils.lv dizaina skiču izstrāde

Ventspils pilsētas dome aicina pieteikties Ventspils pilsētas domes rīkotajā
konkursā "Ventspils pilsētas portāla (www.ventspils.lv) dizaina skiču
izstrāde".

Konkursa mērķis ir izvēlēties labāko Ventspils pilsētas portāla jaunās
versijas dizainu, ņemot vērā konkursā iesniegto darbu dizaina oriģinalitāti,
eleganci, krāsu harmoniju, atbilstību pilsētas portāla un to moduļu saturam,
funkcionalitāti, informācijas pārskatāmību.
Konkursa nolikumu iespējams saņemt, rakstot pieprasījumu uz e-pastu
vai zvanot pa tālruni 63601114. Konkursa darbu
iesniegšanas termiņš ir 2010. gada 19. februāris plkst. 11:00.
Iesniegtie dizaina varianti tiks izvērtēti Ventspils pilsētas Mārketinga
padomē, nosakot divu pirmo vietu ieguvējus, kas tiks godalgoti ar naudas
balvām.
Pirmās vietas ieguvējam tiks piešķirta naudas balva 700 latu apmērā,
bet otrās vietas ieguvējam - 300 latu apmērā.