Meklēt
Izvēlne

LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS, DIZAINA UN ARHITEKTŪRAS INSTITŪTS IZSLUDINA KONKURSU UZ NEPILNA LAIKA VADOŠĀ PĒTNIEKA AMATU VIETU

Latvijas Mākslas akadēmijas reģistrācijas nr. 90000029965 Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūts izsludina konkursu uz vienu nepilna laika vadošā pētnieka amata vietu.

Prasības pretendentiem:

doktora grāds mākslas zinātnē;

pieredze starptautisku pētniecības un jaunrades projektu vadīšanā, pētniecības projektu pieteikumu izstrādē, zinātnisku publikāciju izstrādē, administratīvajā un akadēmiskajā darbā;

vismaz trīs publikācijas Scopus indeksētos žurnālos un/vai rakstu krājumos;

vismaz triju valodu zināšanas, ieskaitot latviešu valodu dzimtās valodas līmenī un angļu valodu referātu, rakstu un projektu pieteikumu sagatavošanai atbilstošā līmenī;

pētnieciskā specializācija: laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras teorija un prakse.

Pilna laika mēneša alga no EUR 1400,00  līdz 1700,00 (bruto )

Pieteikumu iesniegšanas prasības:

motivācijas vēstule, norādot pētniecības virzienu un interesējošās jomas; CV ar publikāciju un nozīmīgāko īstenoto projektu sarakstu.

Pieteikumu ar norādi “konkurss: LMDA” sūtīt uz e-pastu:  . Pieteikšanās termiņš: 2024. gada 30. jūnijs


Informējam – Jūsu iesniegtie pieteikuma dokumenti tiks apstrādāti ar mērķi vakanto vietu konkursa norisei. 
Personas datus apstrādās ņemot  vērā normatīvajos aktos noteiktās personu datu konfidencialitātes un drošības prasības un ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.