Meklēt
Izvēlne

LATVIJAS MĀKLSAS AKADĒMIJAS ATVĒRTO DURVJU DIENAS

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) aicina no 21. līdz 25. martam pieslēgties tiešsaistes konsultācijām, lai uzzinātu visu aktuālo par studiju procesu un iestājpārbaudījumiem 2022./2023. studiju gadā.

Uz konsultācijām gaidīti bakalaura (BA), maģistra (MA) un doktora programmas reflektanti. 

Katras apkašnozares konsultācijai aptuveni 30 minūtes tiks veltītas prezentācijai, kā arī jautājumiem un atbildēm.

ATVĒRTO DURVJU DIENU PROGRAMMA

 • Pieslēguma saite uz bakalaura programmas konsultācijām – klikšķināt šeit.
 • Pieslēguma saite uz maģistra programmas konsultācijām – klikšķināt šeit.
 • Pieslēguma saite uz Zinātniskās doktora programmas konsultāciju – klikšķināt šeit.
 • Pieslēguma saite uz Profesionālās doktora programmas konsultāciju – klikšķināt šeit.

21. marts VIZUĀLĀS MĀKSLAS NODAĻA
(Konsultāciju sākums BA programmai pl.11.00 / MA programmai pl. 12.00)

 • Glezniecības apakšnozare. 
 • Grafikas mākslas apakšnozare. 
 • Tēlniecības apakšnozare. 

22. marts VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻA
(Konsultāciju sākums BA programmai pl.11.00 / MA programmai pl. 12.00)

 • Keramikas apakšnozare. 
 • Stikla apakšnozare. 
 • Tekstila apakšnozare. 

22. marts KONSULTĀCIJA PAR UZŅEMŠANU DOKTORANTŪRĀ

 • Zinātniskā doktora programma plkst. 15.00
  Pieslēguma saite šeit.

23. marts DIZAINA NODAĻA
(Konsultāciju sākums BA programmai pl.15.00, pieslēguma saite šeit /  MA programmai pl. 16.30, pieslēguma saite šeit)

 • Grafikas dizains. 
 • Produktu dizains. 
 • Interjera dizains.
 • Metāla dizaina apakšnozare. 
 • Modes mākslas apakšnozare. 

24. marts AUDIO-VIZUĀLĀS MEDIJU MĀKSLAS NODAĻA
(Konsultāciju sākums BA programmai pl.11.00 / MA programmai pl. 12.00)

 • Vizuālās komunikācijas apakšnozare. 
 • "Kustība. Attēls. Skaņa” apakšnozare. 
 • Vides mākslas apakšnozare. 
 • Scenogrāfijas apakšnozare. 

24. marts KONSULTĀCIJA PAR UZŅEMŠANU PROFESIONĀLĀ DOKTORA PROGRAMMĀ

 • Profesionālā doktora programma pl. 13.00
  Pieslēguma saite šeit.

25. marts MĀKSLAS ZINĀTNES NODAĻA
(Konsultāciju sākums BA programmai pl.11.00 / MA programmai pl. 12.00)

 • Mākslas vēstures un teorijas apakšnozare. 
 • Restaurācijas apakšnozare. 
 • Kuratoru studijas (MA). 

Pirms konsultācijām aicinām iepazīties ar studiju nozarēm; jautājumus lūdzam uzdot, rakstot uz studiju metodiķu e-pastiem vai arī tikšanās reizē tiešsaistē.

Lai labāk sagatavotos iestājpārbaudījumiem bakalaura programmā, jau pašlaik var iepazīties ar iestājpārbaudījumu uzdevumiem šeit.

24. martā pl. 17.00 klātienē, LMA aulā Dizaina nodaļas 60 gadu jubilejas izstādē varēs satikt  visu Dizaina nodaļas apakšnozaru pasniedzējus un studentus. Uz tikšanos aicināti BA un MA programmas reflektanti un citi interesenti.

Drīz pēc atvērto durvju dienu konsultācijām, aprīļa beigās, klātienē notiks publiski pieejamas visu LMA apakšnozaru studiju gada noslēguma skates, kur studentu pavadībā varēs aplūkot darbus, iepazīt akadēmijas telpas un aprunāties. Savukārt jūlijā notiks ikgadējā LMA diplomdarbu izstāde  “Svaiga gaļa kritikai 3”, kurā būs redzami jaunākie bakalaura un maģistra darbi.

Dokumentu iesniegšana studijām LMA šogad plānota no 4. līdz 7. jūlijam bakalaura programmai, bet doktora programmai – no 11. līdz 14. jūlijam. Pieteikumu iesniegšana maģistra studijām šogad sāksies 20. aprīlī. (Datumi var mainīties, aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai LMA mājaslapā)

Latvijas Mākslas akadēmija piedāvā augstāko izglītību akreditētās bakalaura, maģistra un doktorantūras programmās, specializējoties izvēlētajā apakšnozarē. Studiju ilgums: bakalaura programmā 4 gadi, maģistra programmā 2 gadi, doktorantūrā 3 gadi. Patlaban studijas notiek tikai valsts apmaksātās budžeta vietās. Uzņemšana notiek, pamatojoties uz konkursa rezultātiem. Studiju norises vieta LMA centrālā ēka Kalpaka bulvārī 13 un studiju centrs Kronvalda bulvārī 4. Studējot var izmantot ERASMUS+ studiju un studiju prakses iespējas vairāk nekā 100 mākslas augstskolās visā Eiropā.