Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmija 15. ELIA Biennālē Roterdamā

Roterdamā (Nīderlandē) no 21. līdz 24. novembrim norisinājās 15. ELIA (European League of Institutes of the Arts - Eiropas Mākslas augstskolu asociācijas) Biennāle, kuru organizēja Codarts University of the Arts un Willem de Kooning Academy (Rotterdam University of Applied Sciences). 15. Biennāles tēma bija Resilience and the City: Art, Education, Urbanism un tā bija veltīta refleksijām par mākslas izglītības vietu globālo pārmaiņu laikmetā. Konferences gaitā tika skarti globāli un lokāli jautājumi, pievēršoties mākslas izglītības un sociālās kohēzijas, inovāciju un ekonomikas mijiedarbei. 
Latvijas Mākslas akadēmiju 15. ELIA Biennālē pārstāvēja rektors profesors Kristaps Zariņš, prorektors profesors Dr.art. Andris Teikmanis un Projektu un attīstības daļas vadītājs Jānis Gailītis. 15. Biennāles laikā tika prezentētas Latvijas Mākslas akadēmijas Simtgades norises, tai skaitā 2019. gada septembrī paredzētā Paradox Fine Art Forum Biennālē konference un jaunās mākslas projekts “Art Future / Future Signs”. Tematiskās sesijas Māksla un ekonomika ietvaros LMA Projektu un attīstības daļas vadītājs Jānis Gailītis prezentēja LMA projektu Riga Makerspace, kurš tiek īstenots sadarbībā ar Kultūras ministriju, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu. Sestdien 24. novembrī ELIA Ģenerālās asamblejas laikā profesors Dr.art. Andris Teikmanis tika ievēlēts ELIA valdē ELIA Representatvie Board). 

Foto: 
1.    Att. Jaunā ELIA valde
2.    Att. LMA prorektors profesors Dr.art. Andris Teikmanis un UAL Central Saint Martins dekāns Paul Haywood prezentē mākslas izglītības izaicinājumus, kuri tiks apspriesti Paradox Fine Art Forum Biennālē konference un jaunās mākslas projekts “Art Future / Future Signs” Latvijas Mākslas akadēmijā 2019. gada septembrī.
3.    Att. LMA Projektu un attīstības daļas vadītājs Jānis Gailītis prezentēja LMA projektu Riga Makerspace, kurš tiek īstenots sadarbībā ar Kultūras ministriju, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu.