Meklēt
Izvēlne

MĀKSLA IR MODĒ / KVALITĀTE IR MODĒ, 16. JARMARKA IR KLĀT!

Mākslas akadēmijas studenti, esiet laipni aicināti iesniegt savus darbus 16. "Jarmarkai”

KVALITĀTES KRITĒRIJI un  DARBU ATLASE

•    “Jarmarka” ir ne tikai Akadēmijas paspārnē notiekošs ikgadējs mākslas darbu gadatirgus, bet arī jauno mākslinieku un dizaineru reputācijas veidošanas rīks. Vienlaikus tā veido Latvijas Mākslas akadēmijas tēlu, jo tiešā veidā sabiedrībai parāda, cik profesionāli ir tās studējošie. 
•    Lai sapurinātu pašapziņu, šim gadam ir izvirzīti kritēriji – mākslinieciskā un tehniskā kvalitāte, kuru paraudzīs īpaši veidota darba grupa, kuru veido pārstāvji no katedrām, kuratoru programmas, Studentu pašpārvaldes, Ārlietu un izstāžu daļas, “Pareizās ķīmijas”. 
•    Lai minētajai darba grupai nebūtu jāveic cenzūra, lūgums “Jarmarkā” iesniegt tikai mākslinieciski un tehniski kvalitatīvus darbus. 
•    “Jarmarkā” netiks izlikti darbi, kas ir bojāti, nav nožuvuši, var sabojāt blakus esošus darbus vai ir citādi tehniski nekvalitatīvi
•    Par cita autora darbu iesniegšanu tiks liegta dalība šajā un turpmākajās “Jarmarkās” 
•    Darbus drīkst iesniegt tikai LMA studenti
•    Iesniedzami tikai LMA studiju laikā radīti darbi
DARBU PIETEIKŠANA un IESNIEGŠANA
•    Pieteikuma anketa jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistē līdz 4. decembrim plkst. 24:00
•    Anketa par iesniedzamajiem darbiem aizpildāma tiešsaistes režīmā: anketa atrodama šeit
•    Pēc darbu reģistrēšanas saņemsiet e-pastu ar info, kad un kur varat saņemt pārdošanas cenu uzlīmes (orientējoši 24h laikā pēc reģistrācijas)
•    Pēc cenu uzlīmju saņemšanas, tās jāuzlīmē darbiem
•    Darbi jāiesniedz LMA 25. telpā 7. decembrī un 8. decembrī laikā no 11:00 – 18:00
•    Papildu darbu reģistrēšana atsāksies no 16. decembra.
 DARBU VEIDS un  SKAITS
•    Maksimālais kopējais iesniedzamo darbu skaits - 100 vienības
•    Galvenais atlases kritērijs – profesionalitāte un tehniskā kvalitāte
•    Aicinām studentus orientēties pēc sekojošas proporcijas – 70% iesniegto darbu radīti studējošā specialitātē, 30% var būt citās specialitātēs radīti darbi. (Piemēram, metāla dizaina apakšnozares studenti iesniedz 70% rotas un dizaina priekšmetus, atlikušos 30% jebkādus citus produktus, piemēram, gleznas, kartiņas, zīmējumi un tml., vai, piemēram, glezniecības apakšnozares studenti 70% gleznas, skices, zīmējumus un tml., 30% rotas, apģērbi un tml.)
•    Studenti, kuri jau ir ieguvuši grādu kādā no LMA specialitātēm, bet šobrīd studē citā specialitātē, šos % sadala pēc ieskatiem starp attiecīgajām specialitātēm. 
•    Kad iesniegtie darbi tiks pārdoti, būs iespēja piereģistrēt un iesniegt jaunus darbus 
•    Darbu iesniegšanas laiks:
•    Lielā darbu apjoma dēļ, dienu pirms atklāšanas, atklāšanas dienā un pirmajā „Jarmarkas” dienā (tas ir 18., 19. un 20. decembrī) papildu darbu reģistrācija un pieņemšana nenotiks.
•    Darbu sarakstus varēsiet turpināt sūtīt elektroniski, taču darbus turpināt iesniegt varēsiet sākot no 21. decembra. 
DARBU ATGRIEŠANA
•    Nerealizēto darbu atgriešana notiks 2018. gada 4. janvārī no plkst. 11.00 – 15.00
•    4. janvārī neizņemtie darbi atradīsies 25. telpā līdz 10. janvārim. Informējam, ka minētajā laikā LMA par darbu drošību neuzņemas atbildību. 10. janvārī 25. telpa tiks iztīrīta un nesavāktie darbi nonāks atkritumu konteinerā. 
 
Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības:
Tel.: +371 67211040 (birojs „Pareizā ķīmija”)
Mob. tel.: +371 26308128 (Gundega)
E-pasts: mailto:
www.jarmarka.org