Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmija aicina uz jubilejas svētkiem un grāmatas "Romis Bēms. Domu un atmiņu dārzos" atvēršanu

Atzīmējot dibināšanas 94. gadadienu, Latvijas Mākslas akadēmija aicina studentus, pedagogus, absolventus un ikvienu mākslas mīļotāju uz jubilejas svinībām 2013. gada 8. novembrī plkst. 14.00. Programmā Latvijas Mākslas akadēmijas prorektora asoc. prof. Andra Teikmaņa ievadvārdi, Akadēmijas kora „Senais kalns” uzstāšanās, Doktorantūras vadītāja, prof. Dr. habil. art. Ojāra Spārīša lekcija „Medicīnas un mākslas neizbēgamā saistība” un māksliniekam, pedagogam un mākslas zinātniekam Romim Bēmam (1927-1993) veltītās piemiņas grāmatas atvēršana.

Svētkus atklās prorektora prof. Andra Teikmaņa uzruna un neliels Latvijas Mākslas akadēmijas kora „Senais kalns” koncerts, kam sekos lekcija „Medicīnas un mākslas neizbēgamā saistība”. Lekcijā prof. Dr. habil. art. Ojārs Spārītis klausītājus iepazīstinās ar ievērojamā flāmu ārsta un anatoma Andreasa Vezālija (Andreas Vesalius, 1514-1564) atklājumu lomu anatomijas sasniegumu izmantošanā mākslā. Renesanses un vēlāko laiku tēlotāja māksla par cilvēka ķermeņa atveidojuma pilnību var pateikties tieši Andreasam Vezālijam, ietekmīgās cilvēka anatomijas grāmatas „Par cilvēka ķermeņa uzbūvi” (De humani corporis fabrica) autoram, kuram 2014. gadā apritēs 500. gadskārta. Ojāra Spārīša īslekcija būs vienreizēja iespēja ielūkoties aizraujošās vēstures lappusēs un uzzināt vairāk par medicīnas lomu un nozīmi mākslā.

Svētkus noslēgs ilgi gaidīts notikums – izdevniecības „Due” klajā laistā izdevuma „Romis Bēms. Domu un atmiņu dārzos” atvēršana. Tā sastādītājs un ievada autors ir Ojārs Spārītis, redaktore Māra Siliņa, mākslinieks Rihards Delvers, mākslinieciskā redaktore un projekta vadītāja Inta Bērente-Strenga. Ojāra Spārīša ievadvārdi sniedz ieskatu mākslinieka radošās darbības dažādajos aspektos. Izdevumā ievietotas Roma Bēma atmiņas un dažādos periodiskajos izdevumos publicētie raksti, kas atklāj viņu kā sava laika – 20. gadsimta 50.-80. gadu – mākslas kritiķi, kā arī laikabiedru atmiņas par mākslinieku un dažādos laikos publicētie raksti un intervijas, kas atspoguļo kolēģu skatījumu uz Romi Bēmu kā pedagogu, mākslas zinātnieku, radošu personību, gleznotāju. Atsevišķā nodaļā ievietotie raksti parāda Roma Bēma īpašo lomu latviešu lasītājam maz zināmo 18.-19. gadsimta vācbaltiešu mākslinieku daiļrades izpētē, nosakot viņu vietu Latvijas mākslas vēsturē. Krājumā lasāmi arī daži jautri pastāsti, kas savulaik bija publicēti Roma Bēma un Induļa Zariņa grāmatā „Ēverģēlības, ģeķības un atmiņu sīkumi iz mākslinieku dzīves”, tāpat krājumā ievietots mākslinieka pēdējais manuskripts, kas satur pārdomas par mākslas profesionālismu. Izdevumam pievienoti pielikumi: tekstos sastopamo personu rādītājs, izziņu materiāli par Roma Bēma publikācijām un publikācijām par viņu, lielāko kolekciju saraksti, kā arī kopsavilkumi trīs valodās: angļu, vācu un krievu. Izdevumu papildina bagātīgs ilustratīvais materiāls: krāsaini mākslinieka darbu attēli, kā arī melnbaltās fotogrāfijas.

Kā stāsta Ojārs Spārītis, „grāmatai vajadzēja iznākt jau mūsu kolēģa 85. dzimšanas dienas atcerē, kuru mēs klusi atzīmējām 2012. gadā. Bet mēs vēl jo vairāk priecājamies par to, ka šī daudzu autoru un līdzautoru kopīgi veidotā grāmata ir iznākusi tagad, 2013. gadā, – gan kā piemiņas zīme ievērojamajam Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogam, gan kā piemineklis viņa darbam Latvijas un vācbaltiešu mākslas vēstures pētniecībā, pedagoģijā, akvareļu glezniecības popularizēšanā un vērtēšanā, gan arī kā pagātnē aizgājuša laikmeta dokuments.”

Latvijas Mākslas akadēmija ir gandarīta par iespēju atzīmēt augstskolas dibināšanas jubileju ar daudzveidīgu programmu, kas atspoguļo arī pašas Akadēmijas daudzšķautņainību un piesātināto studiju procesu, kur tradīcija mijas ar laikmetīgo nemitīgā savstarpējā sinerģijā. Izcilā ainavu gleznotāja Vilhelma Purvīša, kurš 20. gadsimta sākumā* lika pamatus pirmajai un joprojām vienīgajai mākslas augstskolai Latvijā, darbs turpināts ar nerimstošu intensitāti un entuziasmu. Akadēmijā skolojušās neskaitāmas mākslinieku paaudzes, kas veidojušas kultūras telpu Latvijā un nesušas Latvijas vārdu pasaulē jau kopš 20. gadsimta 20. gadiem.

Šobrīd Latvijas Mākslas akadēmijā Rīgā un Latgales filiālē Rēzeknē studijas turpina vairāk nekā astoņi simti jauno mākslinieku, dizaineru un mākslas zinātnieku, kas specializējas kādā no četrpadsmit virzieniem – glezniecībā, grafikā, tekstilmākslā, tēlniecībā, stikla mākslā, keramikā, funkcionālajā dizainā, vides mākslā, metāla dizainā, modes mākslā, vizuālajā komunikācijā, scenogrāfijā, restaurācijā vai vizuālās mākslas un kultūras vēsturē un teorijā. Smeļoties zināšanas vietējā tradīcijā un līdzdarbojoties dažādās Latvijas, Eiropas un pasaules mākslas izglītības organizācijās, sadarbības tīklos un projektos, Latvijas Mākslas akadēmija sniedz studentiem pasaules līmeņa augstāko izglītību un starptautiskas pieredzes bagāžu. Ar skaidru vīziju Latvijas Mākslas akadēmija turpina uzsākto un ar lielu apņēmību raugās nākotnē – pretim valsts un Akadēmijas simtgadei un mākslas izglītības nostiprināšanai un attīstībai 21. gadsimtā.

* Latvijas Mākslas akadēmija dibināta 1919. gada 20. augustā un oficiāli atklāta 1921. gada 12. oktobrī.