Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmija iegūst papildu ESF finansējumu maģistra studiju programmai

Latvijas Mākslas akadēmija ir to desmit augstākās izglītības institūciju vidū, kuras projekts iesniegumu atlases otrajā kārtā guvis apstiprinājumu Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātē „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai" (1.1.2.1.1.).

Valsts izglītības attīstības aģentūra un Latvijas Mākslas akadēmija līgumu par finansējuma piešķiršanu projektam „Atbalsts LMA maģistra studiju programmas īstenošanai otrā kārta” noslēgusi 2011. gada 22. septembrī. Kopējais Latvijas Mākslas akadēmijai pieejamais finansējums ir 100 161 Ls, no kā ESF līdzfinansējuma apmērs ir 89 674 Ls un valsts budžeta finansējums – 10 487 Ls. Projektu sāk īstenot 2011. gada septembrī, un tas ilgs līdz 2015. gada jūnijam.

Līdzās Mākslas akadēmijai ESF stipendijas turpmāk varēs saņemt arī Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Jūras akadēmijas, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Daugavpils Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Banku augstskolas, Liepājas Universitātes, kā arī Transporta un sakaru institūta studenti.

Patlaban 13 augstskolās tiek īstenoti pirmās atlases kārtas projekti. Kopumā aktivitātes ietvaros plānots nodrošināt ESF atbalstu 2500 maģistrantu studijām.

Projekts ir paredzēts Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantūras programmā studējošo atbalstam ar mērķi sekmēt studiju norisi un palielināt augsti kvalificētu maģistra grāda ieguvušo speciālistu skaitu.

Projekta aktivitāte – mērķstipendijas nodrošināšana maģistrantam.

Projekta sagaidāmie rezultāti – 33 Mākslas akadēmijas maģistra programmā studējošie saņems ESF mērķstipendijas un 33 no mērķstipendijas saņēmušajiem studentiem iegūs maģistra grādu.

Sadarbības partneri projektā – Rīgas Tehniskā universitāte.

2011./2012. studiju gadā stipendijas konkursa kārtībā ieguva astoņi Mākslas akadēmijā studējošie maģistranti -
1. Elita Freimane, Funkcionālā dizaina apakšnozare;
2. Inese Kundziņa, Mākslas zinātnes un teorijas apakšnozare;
3. Kristiāna Kalniņa, Modes mākslas apakšnozare;
4. Oskars Pavlovskis, Vizuālās komunikācijas apakšnozare;
5. Reinis Helmanis, Funkcionālā dizaina apakšnozare;
6. Zane Veldre, Glezniecības apakšnozare;
7. Aija Baumane, Vizuālās komunikācijas apakšnozare;
8. Ilona Ražinska, Keramikas apakšnozare.