Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakanto amatu – vadošais pētnieks (uz projekta laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:
• doktora grāds mākslas nozarē un atbilstība pēcdoktorantūras pētnieka statusam saskaņā ar Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" pētniecības pieteikumu atlases noteikumiem;

• zinātniskā, akadēmiskā un praktiskā darba pieredze jomā, kas atbilst Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" pieteikumā “Dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēma zināšanu intensīvas ekonomikas transformācijai Latvijā” paredzētā pētījuma īstenošanai;
• ļoti labas angļu valodas zināšanas;
• atbilstība Zinātniskās darbības likuma 26. panta 3. un 6. daļas prasībām.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas,  apstiprinātu pētījuma pieteikumu “Dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēma zināšanu intensīvas ekonomikas transformācijai Latvijā”, jāiesniedz līdz 5. novembrim Latvijas Mākslas akadēmijā, Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Personāldaļa  (4. telpa) darba dienās no pulksten 10.00 līdz 15.30.