Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmijā neparasts izlaidums

30. jūnijā plkst. 13.00 Latvijas Mākslas akadēmijas aulā notiks pirmais profesionālās pilnveides izglītības programmas „Profesionālās izglītības pedagogu pedagoģiskās pamatizglītības programmas dizainā" absolventu izlaidums. Šāda programma kultūrizglītības pedagogiem tiek organizēta pirmo reizi Latvijas Mākslas akadēmijas vēsturē.

Kopš 2010. gada septembra 100 Latvijas mākslas skolu un mākslas vidusskolu skolotāji pieredzējušu Latvijas augstskolu, nozares speciālistu un ārvalstu lektoru vadībā papildinājuši zināšanas dizaina nozarē, apgūstot gan teorētiskās, gan praktiskās iemaņas. Pedagogi ieguvuši zināšanas par izglītības procesa plānošanu un juridiskajiem aspektiem un pilnveidojuši izpratni par biznesa, ekonomikas, mārketinga un dizaina menedžmenta pamatiem jaunu produktu un pakalpojumu izstrādes procesā. Programmas dalībnieki iepazinuši jaunākās radošās domāšanas un psiholoģijas metodes un papildinājuši zināšanas pedagoģijā un mācību metodēs.

Latvijas Mākslas akadēmijas rektors, profesors Aleksejs Naumovs uzsver, ka šis projekts akadēmijai ir bijis liels izaicinājums, un atzīst, ka Latvijā ir izdevusies Eiropas mēroga dizaina sociālā inovācija. Programmas koordinatore Aija Freimane saka, ka mākslas skolu pedagogi ir uzķērušies uz dizaina „āķa" un jau sākuši mācību gada laikā apgūtās metodes izmantot darbā gan ar mākslas skolu audzēkņiem, gan arī veidojot partnerības savās pašvaldībās.

Jaunā programma ir iesākums, lai nākotnē gan jaunie dizaina pedagogi, kas ir dizaina un radošās industrijas domāšanas vēstneši Latvijas sabiedrībā, gan LMA turpinātu aktivitātes mūžizglītības jomā un piedāvātu arvien jaunas iespējas pilnveidoties un rīkoties ar dizainera atbildību pret indivīdu un sabiedrību.

Profesionālās pilnveides izglītības programma tika izveidota ar mērķi paaugstināt profesionālajā ievirzē un profesionālajā vidējā kultūrizglītībā iesaistīto pedagogu kompetenci atbilstoši mūsdienīgām darba tirgus prasībām un sabiedrības vajadzībām. Būtiski bija arī akcentēt inovatīvu mācību un pedagoģijas metožu pielietojumu dizaina apmācību procesā, lai mākslas izglītības skolu audzēkņi tiktu sagatavoti darbam atbilstoši mūsdienu zināšanu un radošās ekonomikas vajadzībām.

Projektu finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību (85%) un Latvijas valsts ar Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra starpniecību (15%).

Informāciju sagatavoja:
Māra Kalve
Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs
Informācijas analīzes eksperte
tālr.: 76322234
e-pasts:

Plašāka informācija par projektu:
Aija Freimane,
Profesionālās pilnveides izglītības programmas „Profesionālās izglītības pedagogu pedagoģiskās pamatizglītības programmas dizainā" koordinatore
tālr: 29409860
e-pasts:
www.designlv.lv; www.lma.lv