Meklēt
Izvēlne

LMA UN “AJ POWER RECYCLING” APVIENO SPĒKUS, LAI VEICINĀTU ILGTSPĒJĪGA DIZAINA RADĪŠANU

Domājot un rūpējoties par vidi, kā arī ilgtspējīgām izvēlēm mākslā un dizainā, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “AJ Power Recycling” un Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) noslēdz vienošanos par ilgtermiņa sadarbību. Vienošanās mērķis ir vērsts uz studentu un sabiedrības izglītošanu par ilgtspējas aktualitātēm un virzieniem aprites ekonomikā, partnerību nozīmīgākajos LMA notikumos, kā arī atbalstu ilgtspējīgu mākslas darbu un dizaina radīšanā, īpašu uzmanību pievēršot tekstilizstrādājumu otrreizējai izmantošanai.

Pasaulē, kur mode bieži vien tiek asociēta ar ātru patēriņu un vienreizēju lietošanu, LMA un “AJ Power Recycling” sadarbības projekts vēlas piedāvāt alternatīvu pieeju, kur studentu eksperimenti, intensīvā radošā prakse ietver emocionālu saikni ar skatītāju. Tieši caur šo emocionālo prizmu mode var kļūt par spēcīgu pašizpausmes un pozitīvu pārmaiņu rīku tekstila ilgtspējas risinājumu jautājumos. Veidojot emocionālu saikni starp valkātāju un apģērbu, mode kļūst par kaut ko vairāk nekā tikai virspusēju tendenci. Tā kļūst par veidu, kā indivīds var paust savas vērtības, uzskatus un identitāti. Daloties ar stāstiem par apģērba tapšanas iemesliem, dizaineri veido saikni ar lietotāju, veicinot arī savstarpēju empātiju,” norāda LMA modes dizaina katedras vadītāja Agnese Narņicka.

Ir skaidrs, ka ilgtspējas tēmas nozīmīgums palielināsies, un tieši jaunieši nākotnē noteiks turpmāko dizaina un modes industriju virzību. Pēc absolvēšanas viņi būs vēl nozīmīgāka aprites ekonomikas daļa − ar savu skatījumu un idejām, kā izmantot esošos resursus un veicināt materiālu otrreizējo lietojamību. Esam pārliecināti, ka LMA jaunie talanti radīs inovācijas apritīga dizaina un modes risinājumos. Latvijas Mākslas akadēmija ir vadošā augstskola dizaina nozarē Latvijā, tāpēc mums kā ilgtspējas principos balstītam uzņēmumam, kuram ir svarīgi izglītot un veicināt izpratni par atkritumu apsaimniekošanu, Eiropas regulām, kā arī izskaidrot tik aktuālo Dabas resursu nodokļa ieviešanas procesu, ir būtiski veidot kopīgu zināšanu bāzi. Ticam, ka šāda veida sadarbības veidos mūsu nākotnes sabiedrību,norāda “AJ Power Recycling” valdes loceklis Uldis Skrebs.

Noslēgtais sadarbības līgums paredz, ka “AJ Power Recycling” nodrošina LMA ar nepieciešamo tekstilu studentu vajadzībām no tekstila šķirošanas konteineriem, dalību LMA rīkotajās aktivitātēs studentu izglītošanai, ilgtspējas partnerību LMA modes skatē, Dizaina Dienu izstādē, kā arī LMA studentu dalību citos “AJ Power Recycling” organizētajos pasākumos.

Par AS "AJ Power Recycling":

Lai veicinātu tekstila šķirošanas iespējas un otrreizējo apriti Latvijā, “AJ Power Recycling” iesaistās tekstila šķirošanas sistēmas attīstībā, nodrošinot šķirošanas pieejamību, kā arī veicot atbildīgu tekstila materiālu savākšanu un apsaimniekošanu. AS “AJ Power Recycling” darbojas izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas sistēmās, kuras pārrauga Valsts vides dienests (VVD). AS “AJ Power Recycling” uzņēmumiem sniedz 100% atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas. AS “AJ Power Recycling” ietilpst uzņēmumu grupā “AJ Power”. “AJ Power” darbojas kopš 2014. gada, un tās apgrozījums 2022. gadā bija 90 miljoni eiro.

Par Latvijas Mākslas akadēmiju:

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) ir ar bagātu mākslas un dizaina popularizēšanas vēsturi, mūsu studenti un pasniedzēji piedalās vietējās un starptautiskās izstādēs, konferencēs, semināros, kā arī starptautisku projektu koordinēšanā un organizēšanā, lai popularizētu Latvijas jaunos, daudzsološos māksliniekus un dizainerus. Akadēmija ir apņēmības pilna turpināt inovācijas un progresu izglītības un radošuma jomā, sekmēt kultūras un radošo industriju darbību Latvijā. Mūsu galvenais ieguvums ir jauno mākslinieku un dizaineru idejas, ko ir iespējams realizēt vienīgi sadarbībā ar atsaucīgiem uzņēmējiem un mecenātiem.

No 6. līdz 21. jūnijam Dizaina Dienu ietvaros LMA, Kalpaka bulvārī 13, būs skatāmi 2023./2024. studiju gada labākie Dizaina nodaļas absolventu un studentu darbi, kā arī šī gada labāko modes dizaina studentu kolekcijas LMA ikgadējā modes skatē 30. maijā VEF kvartāla “Vasarnīcā”.

DD’24 izstādē būs apskatāmi vairāk nekā 50 jauno dizaineru darbi, savukārt modes skatē prezentētas tiks 20 labākās šī studiju gada kolekcijas. LMA modes skate ir viens no lielākajiem un nozīmīgākajām jaunās modes un dizaina platformām Latvijā, kas veicina modes nozares attīstību un jau trīsdesmit pirmo gadu reprezentēs modes dizaina studentu radošo veikumu.