Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmijas absolventi aicināti piedalīties aptaujā

Cienījamie Latvijas Mākslas akadēmijas absolventi! Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras socioloģijas un menedžmenta studente Agnese Treimane sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju sava bakalaura darba ietvaros veic pētījumu par Latvijas mākslas augstskolu absolventiem, lai izpētītu, kādas ir mākslas augstskolu absolventu karjeras gaitas, iekļaušanās darba tirgū un attieksme pret iegūto izglītību un tās atbilstību darba tirgus pieprasījumam. 

Aicinām Jūs būt atsaucīgiem un piedalīties aptaujā, kuras gala dati tiks izmantoti bakalaura darbā „Mūsdienu Latvijas darba tirgus perspektīva Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas absolventiem”, kā arī nonāks Latvijas Mākslas akadēmijas rīcībā. Mērķis ir iegūt plašus un reprezentatīvus datus par visām trim augstskolām (kopā un par katru atsevišķi), tāpēc būtiska ir ikviena Jūsu sniegtā atbilde un viedoklis.

Anketa ir anonīma un iegūtie dati tiks analizēti apkopotā veidā. Anketas aizpilde aizņems apmēram 15 minūtes. Aptaujā var piedalīties Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu absolventi.

Ja esat nolēmis(-usi) piedalīties aptaujā, klikšķiniet uz zemāk redzamās saites – anketa atrodama tur! Lūdzam anketas aizpildi neatlikt uz vēlāku laiku, jo aptauja būs aktīva tikai līdz 2014. gada 27. aprīlim.

Ja anketas aizpildes laikā rodas kādas neskaidrības vai jautājumi, rakstiet uz e-pastu absolventuaptauja(abols)inbox.lv">.

Aptauja:
www.webresearch.lv/index.php/573238/lang-lv

Sirsnīgi pateicamies!