Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmijas dalība ELIA projektā „NECXT Accelerator”

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) kopā ar citiem partneriem Eiropas Mākslu institūciju līgā (ELIA; The European League of Institutes of the Arts), īstenojot projektu „NECXT Accelerator”, radīs starptautisku platformu jauno mākslinieku karjeras ceļu izveidei. Projekta mērķis ir tuvināt mākslas un ekonomikas jomas, un Latvija ir viena no četrām valstīm, kurā tiks piesaistīti eksperti, kas piedalīsies apmācībā un projekta iespēju izvērtēšanā. 

2015. gada 17. jūnijā Bāzelē, Šveicē, notiks „NECXT Accelerator” pirmā sapulce, LMA tajā pārstāvēs rektors prof. Aleksejs Naumovs.

Projekts „NECXT Accelerator” palīdzēs topošajiem un jaunajiem māksliniekiem uzsākt veiksmīgu starptautisko karjeru, uzlabojot iespējas pelnīt, radot mākslas produktu. „NECXT Accelerator” apvieno partnerus – augstskolas un citas institūcijas, no Nīderlandes, Apvienotās Karalistes, Zviedrijas, Francijas, Beļģijas un citām Eiropas valstīm.

Projekta mērķa sasniegšanai izvirzīti vairāki uzdevumi, tostarp – kultūras un radošos inkubatorus padarīt inovatīvākus, kā arī starp dažādiem Eiropas radošajiem inkubatoriem veidot starptautiskus kontaktus; radīt starptautiskas mobilitātes iespējas, rīkot karjeras treniņus un radīt izglītības iespējas mākslas augstskolu absolventiem, mācībspēkiem un inkubatoru vadītājiem; nodrošināt jauno mākslinieku un kultūras, radošo jomu un radošās uzņēmējdarbības sastapšanos u.c. Projekts noslēgsies 2018. gadā.

No 17. līdz 19. jūnijam Bāzelē norisināsies arī ELIA konference „Economies of Aesthetics”, kurā vairākās sekcijās tiks aplūkoti daudzi no jaunajā projektā būtiskiem jautājumiem – kultūras uzņēmējdarbība; pētniecība radošajās industrijās; kultūras ietekme ekonomikā; sabiedrībā, ētikā; urbānās telpas pārmaiņas u.c.