Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmijas darba laiks svētkos un gatavojoties skatēm

Ņemot vērā studentu vēlmi pirms skatēm strādāt Mākslas akadēmijā brīvdienās un līdz vēlām vakara stundām, ar Latvijas Mākslas akadēmijas rektora prof. Alekseja Naumova rīkojumu noteikts, ka studentiem no 2014. gada 21. aprīļa līdz 30. aprīlim un 1., 2., 3., 5. un 6. maijā ATĻAUTS atrasties Mākslas akadēmijas telpās līdz plkst. 23.00. Nosacījums – stingri jāievēro darba drošības un iekšējās kārtības noteikumi, kā arī noteiktais darba laiks.

Saistībā ar gaidāmajiem svētkiem studentiem NETIEK ATĻAUTS atrasties Mākslas akadēmijas telpās:
- š. g. 18., 19. un 20. aprīlī – Lieldienās;
- š. g. 4. maijā – Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas svētkos.

Minētajos datumos Akadēmija būs slēgta.