Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmijas pārstāvji apmeklē Āzijas vadošo dizaina forumu

Turpinot attīstīt sadarbību ar valstīm Āzijas reģionā, Mākslas akadēmijas rektors prof. Aleksejs Naumovs un Dizaina nodaļas projektu vadītājs Jānis Gailītis no š.g. 4. līdz 8. decembrim apmeklēs Āzijas vadošo dizaina inovāciju un zīmolu forumu „Dizaina uzņēmējdarbības nedēļa 2012”, kas norisinās Honkongā. Vizītes laikā Mākslas akadēmijas pārstāvji piedalīsies gan foruma norisēs, gan tiksies ar vairākiem potenciāliem sadarbības partneriem no Eiropas un Āzijas, lai pārrunātu kopīgu projektu iespējas.

„Dizaina uzņēmējdarbības nedēļa” (Business of Design Week 2012), kas Honkongā pirmo reizi tika aizvadīta 2002. gadā un šogad norisināsies jau desmito reizi, ir viens no gada ietekmīgākajiem dizaina nozares notikumiem Āzijā. Tajā piedalās plašs dizaina un radošo industriju nozarei pietuvinātu profesionāļu loks no visas pasaules, kuru mērķis ir apzināt aktualitātes dizaina, tehnoloģiju un zīmolvedības jomās. Dizaina uzņēmējdarbības nedēļas uzdevums ir atgādināt par dizaina lomu ekonomikas un uzņēmējdarbības izaugsmē, kā arī parādīt, kādus ieguvumus biznesa pasaule var gūt no mijiedarbības ar radošajām nozarēm.

Līdz šim „Dizaina uzņēmējdarbības nedēļa” katru gadu priekšplānā ir izvirzījusi sadarbību ar kādu konkrētu partnervalsti, un šogad tā ir Dānija. Latvijas Mākslas akadēmiju piedalīties „Dizaina uzņēmējdarbības nedēļā 2012” ielūgusi tieši sadarbības organizācija no Dānijas – „Innonet Lifestyle – Interior & Clothing”. Šis inovāciju tīkls ir radījis bezpeļņas interneta platformu www.join.dk, kurā iesaistīties var arī dizaineri un mākslinieki no Latvijas. Esot partnervalsts statusā, Dānijai ir iespēja „Dizaina uzņēmējdarbības nedēļā 2012” piedalīties ar plašu dalībnieku skaitu un saistošiem pasākumiem, kas akcentē nacionālo dizainu. Tēma, kas šogad izvēlēta par foruma saturisko vadlīniju, ir „Dizains sabiedrībai” - aspekts, kurā Dānijai kā valstij ar senu un attīstītu dizaina kultūru ir uzkrāta ievērojama pieredzes bagāža.

Vizītes laikā Honkongā Latvijas Mākslas akadēmijas rektors prof. Aleksejs Naumovs tiksies ar Honkongas Politehniskās universitātes Dizaina skolas rektoru prof. Kēsu de Bontu (Cees de Bont), kā arī citiem vadošajiem dizaineriem un uzņēmējiem, kas piedalās „Dizaina uzņēmējdarbības nedēļā 2012”.

Foruma intensīvā programma, kas aptver gan izstādes, gan īpašas diskusiju platformas dizaineriem, inovāciju attīstītājiem, vadošajiem biznesa līderiem, mazo un vidējo uzņēmēju sektoram, izglītības institūcijām, kā arī vispārējai auditorijai, nodrošina dizaina attīstībai tik nepieciešamo iespēju diskutēt, nodibināt vērtīgus kontaktus un rast arvien jaunas iespējas nozares turpmākai attīstībai. Lai maksimāli efektīvi sasniegtu mērķus un nodrošinātu nozarei nepieciešamo iniciatīvu sekmīgu īstenošanu, forumā piedalās arī dizaina nozares politikas veidotāji, viedokļa līderi, uzņēmēju asociāciju un apvienību pārstāvji, akadēmiķi, kā arī studenti.

Vizīte uz Honkongu tiek īstenota Latvijas Mākslas akadēmijas projekta „Dizaina inovāciju un tehnoloģiju laboratorijas attīstība (tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts)” ietvaros. Projekta ilgtermiņa mērķis ir sistemātiski apzināt, mērķtiecīgi attīstīt un pilnveidot Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina pētniecības kompetenci, sagatavot komercializācijas piedāvājumus un starptautisko patentu pieteikumus dizaina jomā.

Pēdējā gada laikā Mākslas akadēmijai bijusi iespēja dažādos formātos attīstīt sadarbību ar Ķīnu. Š.g. maijā Mākslas akadēmija Eiropas Savienības un Ķīnas starpkultūru dialoga gada ietvaros uzņēma delegāciju no Pasaules skulptūru parka Čančuņas (Changchun) pilsētā Ķīnā. Ar Čančuņas provinces oficiālajiem pārstāvjiem tika pārrunāta iespēja piedalīties starptautiskos tēlniecības simpozijos un konferencē Čancuņā, kā arī citi abām pusēm saistoši sadarbības jautājumi. Savukārt 2011. gada nogalē Siaņas (Xi’an) pilsētā Ķīnā aizsākās ceļojošās izstādes „Eiropas armija un imperatora Ciņa karavīri” ceļš pa Ķīnas un Eiropas muzejiem un izstāžu galerijām. Vērienīgajā projektā, kurā piedalījās visu Eiropas Savienības valstu, kā arī Ķīnas Tautas Republikas mākslinieki, Latviju pārstāvēja Mākslas akadēmijas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītājs prof. Aigars Bikše. 

Mākslas akadēmijai dalība nozīmīgos starptautiskos procesos ļauj pilnveidot studiju procesa kvalitāti. Tieši pēdējos astoņos gados Mākslas akadēmijas dizaina studiju virziens par prioritāti ir noteicis iekļaušanos starptautiskajā apritē, jo dizains ir viena no kultūras nozarēm, kurā valda spraiga sacensība, kas ir attīstāma tikai pārzinot un aktīvi piedaloties starptautiska līmeņa norisēs. Uztverot dizainu kā instrumentu pilnvērtīgai nācijas attīstībai, Latvijas Mākslas akadēmijai kā jauno dizaineru kalvei ir jāspēj sagatavot profesionāli speciālisti, kas ir atvērti un līdzdalīgi nozares novitātēs.

Resursi internetā:
Business of Design Week 2012 (klikšķināt šeit) 
Projekts „Dizaina inovāciju un tehnoloģiju laboratorijas attīstība (tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts)” (klikšķināt šeit)