Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmijas rektora amatā atkārtoti apstiprināts profesors Aleksejs Naumovs

2012. gada 4. septembrī Ministru Kabinets Latvijas Mākslas akadēmijas rektora amatā atkārtoti apstiprināja gleznotāju un ilggadējo Mākslas akadēmijas profesoru Alekseju Naumovu, kurš pirmo reizi rektora amatā tika ievēlēts 2007. gadā. 

Saistībā ar amata pilnvaru termiņa beigām š.g. 28. jūnijā tika sasaukta Mākslas akadēmijas Satversmes sapulce un rīkotas vēlēšanas, kurās par profesora Alekseja Naumova atkārtotu ievēlēšanu amatā nobalsoja sešdesmit septiņi no sešdesmit deviņiem sapulces dalībniekiem.

Latvijas Mākslas akadēmijas vadības un attīstības programmā 2012. - 2017. gadam profesors Aleksejs Naumovs uzsver nepieciešamību virzīties uz Mākslas akadēmijas stratēģisko pamatmērķi – vispusīgi attīstīt mākslu, dizainu, zinātni un augstāko izglītību, nostiprinot mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās pētniecības vienotību un studiju nepārtrauktību, kā arī sekmējot vizuālās kultūras procesu pilnveidi un izpēti. Trīs galveno prioritāšu vidū ir Latvijas Mākslas akadēmijas starptautiska atzīšana, izcilība studentu sniegumā un teicamas kvalitātes nodrošināšana sniegtajos pakalpojumos. Latvijas Mākslas akadēmijas mērķis ir kļūt par savas nozares izcilības un kompetences paraugu, par augstākā līmeņa vizuālās kultūras, mākslas, dizaina un mākslas studiju centru Baltijā un mums tuvajā Eiropas reģionā.

Aleksejs Naumovs ir absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas monumentālās glezniecības nodaļu. Akadēmijā strādā par pasniedzēju kopš 1985. gada. 1994. gadā ievēlēts par profesoru, savukārt 1997. gadā kļuvis par Mākslas akadēmijas prorektoru. 2010. gadā kļuvis par Eiropas Zinātnes un mākslas akadēmijas īsteno biedru, savukārt 2012. gadā pilda Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas „Erasmus” vēstnieka pienākumus. Strādājot Latvijas Mākslas akadēmijā, profesors Naumovs regulāri piedalās nozīmīgās vietēja un starptautiska mēroga norisēs – konferencēs, apmaiņas programmās, sadarbības projektos, simpozijos un starptautiskās izstādēs. Būdams viens no pazīstamākajiem latviešu mūsdienu gleznotājiem, veidojis vairāk nekā 60 personālizstādes Latvijā un ārvalstīs, kā arī piedalījies vairākos desmitos grupu izstāžu.

Saskaņā ar Augstskolu likumu un Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmi rektoru atklātā konkursā, aizklāti balsojot, ievēlē Satversmes sapulces dalībnieki. Rektora amata pretendents ir ievēlēts, ja par viņu ir nobalsojuši vairāk par 50% Satversmes sapulces dalībnieku, kuri ir saņēmuši vēlēšanu biļetenus. Rektors tiek ievēlēts uz pieciem gadiem un ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Augstskolas ievēlēto rektoru pēc augstskolas dibinātāja ierosinājuma apstiprina Ministru Kabinets.