Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mākslas akadēmijas studenti un pedagogi aicināti pieteikt idejas izstādei, kas notiks projekta "Sievietei būt" ietvaros

Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu rīko projektu „Sievietei būt”, kura mērķis ir atraktīvā veidā piesaistīt sabiedrības uzmanību dzimumu līdztiesības tematikai un apzināt faktorus, kas kavē sieviešu nokļūšanu augstākajos vadošajos amatos.

Sadarbība notiek projekta „Dzimumu līdztiesība ekonomisko lēmumu pieņemšanā – instruments ekonomiskās konkurētspējas un vienlīdzības veicināšanai”, kuru organizē Sabiedrības integrācijas fonds Labklājības ministrijas deleģējumā sadarbībā ar resursu centru sievietēm „Marta”, biedrību „Līdere”, Latvijas Darba devēju konfederācija un Ekonomikas ministriju.

Projekts „Sievietei būt” ir pētniecisks mākslinieku grupas darbs, kura uzdevums ir rast atbildes uz jautājumu, kādēļ Latvijas sievietes ir mazaktīvas vadošo amatu ieņemšanā un kas, pēc mākslinieku domām, ir traucējošie faktori, kas sievietēm liedz sasniegt karjeras kāpņu virsotni.

Projekta rezultāti – speciāli šim projektam radītie darbi – būs apskatāmi izstādē Latvijas Mākslas akadēmijas 1. stāva zālē laikā no 2014. gada 30. septembra līdz 30. oktobrim. Projekta ietvaros tiks veidota videofilma un katalogs, kuros būs skatāmi gan mākslinieku piedāvātie atbilžu varianti, gan viņu pašu domas par dzimumu līdztiesību projekta tēmas kontekstā.

PROBLĒMAS APRAKSTS
Lai arī Latvijā sievietēm ir augstāks izglītības līmenis nekā vīriešiem (2012. gadā augstāko izglītību ieguva 67.5% sieviešu un tikai 32.5% vīriešu), vadošajos amatos ir vairāk vīriešu, pat tādās jomās, kurās dominē sievietes (izglītība, veselības aprūpe, pašvaldības, valsts pārvalde u.c.). Tendences rāda, ka, jo augstāks vadības līmenis, jo mazāk tajā sieviešu. Šāda situācija liecina par „stikla griestiem”, kas nozīmē, ka dažādu apstākļu kopuma rezultātā sievietes nenokļūst līdz augstākās vadības līmeņiem.

Latvijā ir samērā zems sabiedrības izpratnes līmenis par dzimumu līdztiesības jautājumiem, nereti jaucot šos jautājumus ar radikālu feminismu, seksuālās identitātes vai pat dzimumu maiņas jautājumiem. Līdz ar to ir nepieciešams izglītojošs darbs ar sabiedrību, ceļot sabiedrības izglītības līmeni par dzimumu līdztiesības būtību, pievienoto vērtību un ieguvumiem, ko tā var sniegt ikvienam personīgi un sabiedrībai kopumā.

Dzimumu līdztiesības eksperti uzskata, ka pie nelīdzsvarotā sieviešu un vīriešu skaita kādā jomā lielā mērā ir vainojami sabiedrībā pastāvošie, nereti novecojušie uzskati vai stereotipi par sievietēm vai vīriešiem piemītošām īpašībām, spējām (atšķirīgas gaidas no sievietēm un vīriešiem), piemēram – sievietēm ir iedzimta īpašība rūpēties, vīrieši ir labāki vadītāji, sievietes ir pārlieku emocionālas, vīriešiem piemīt vairāk loģikas, sievietes labāk parūpēsies par bērniem un tamlīdzīgi.

Projekta mērķis ir noskaidrot, kas ir šie traucējošie faktori, kādēļ, palielinoties vadības līmenim, tajā proporcionāli mazāk sastopamas sievietes. Vai sievietēm traucē kādi sabiedrības stereotipi, sievietes pašas dabas instinkti, motivācijas trūkums, audzināšana, grūtības savienot karjeru ar ģimenes rūpēm vai kas cits?

KĀ?
Lai apzinātu iemeslus, kādēļ Latvijas sievietes savā karjeras izaugsmē apstājas, un piedāvātu situāciju līdzsvarojošus risinājumus, grupa mākslinieku radīs mākslas darbus kā atbildes uz projekta jautājumiem.

Projekta ietvaros taps laikmetīgās mākslas izstāde, videofilma un katalogs, kuros būs skatāmi gan mākslinieku piedāvātie atbilžu varianti, gan viņu pašu domas par dzimumu līdztiesību projekta tēmas kontekstā.

Lai pēc iespējas efektīvāk tiktu nolasīts izstādes vēstījums, proti, mākslinieku radošās atbildes, paredzēts radīt darbus tikai melnbaltā versijā. Pārējie izteiksmes līdzekļi un mediji nav ierobežoti, tādējādi izstādes ekspozīcija paredzēta pēc iespējas starpdisciplinārāka, lai ievērotu līdztiesīguma principu arī mākslas jomā. Eventuāli izstādes mediji varētu būt: glezniecība, animācija, grafika, komikss, ilustrācija, videodarbi, foto u.c. „plakanie” izteiksmes līdzekļi, kā arī jebkādi telpiski vai instalācijas rakstura darbi. Pēc izstādes Rīgā to paredzēts eksponēt arī ārpus Latvijas, tamdēļ būtiski darbus radīt no izturīgiem materiāliem. Izstādes ekspozīciju veidos ne tikai speciāli šim projektam radīti darbi, bet arī informatīvā telpa – materiāli par dzimumu līdztiesības jautājumiem Latvijā.

MOTIVĀCIJA
Lai gan tēma varētu šķist nosacīti sievišķīga, projektā savu radošo viedokli aicināti izteikt kā sievietes, tā vīrieši, dažādu paaudžu mākslinieki, kā gadsimtiem ilgu tradīciju sekotāji, tā mūsdienīgi novatori, ikviens, kuru skar sievietes un vīrieša mijiedarbība kā mājās, tā karjerā.

Lai arī ko domājam par dzimumu līdztiesību, jebkuram ir viedoklis par kādu sabiedrībā pastāvošu situāciju, tās iemesliem un iespējamajiem risinājumiem, tādēļ ikviens aicināts apdomāt un sniegt savu radošo skatījumu projekta tēmas ietvaros.

Projektā aicināti piedalīties gan Latvijas Mākslas akadēmijas studenti, gan pasniedzēji, turklāt pieci radoši interesantāko darbu autori (trīs studenti un divi pasniedzēji) saņems apmaksātu braucienu uz laikmetīgās mākslas mesi „ARCO Madrid 2015” Spānijā (priekšroka tiem, kas radīs jaunus vai dekonstruēs vecus stereotipus par sievietes un vīrieša vietu, lomu mūsdienu sabiedrībā).

KALENDĀRS
11/08 – elektroniska pieteikšanās dalībai projektā e-pastā elina.gibiete(abols)lma.lv">
01/09 – elektroniski jāiesūta izstādes darba vīzija un nepieciešamais tehniskais aprīkojums
22/09 – 30/09 izstādes iekārtošanas darbi
30/09 – izstādes atklāšana
01/09 – 30/09 kataloga un videofilmas veidošana
30/10 – kataloga atvēršana un laureātu paziņošana

IESPĒJAMIE PROJEKTA JAUTĀJUMI/ATBILDES
• Ja Latvijā ir vairāk sieviešu nekā vīriešu, ja sievietes ir augstāk izglītotas nekā vīrieši, kāpēc pat jomās, kurās dominē sievietes, vadītāji ir vīrieši?
• Kas traucē sievietēm nokļūt vadošajos amatos?
• Sieviešu un vīriešu lomas mainās. Pirms 100 gadiem sievietēm nebija tiesību vēlēt, iegūt izglītību, vienām pašām apmeklēt restorānus, piedalīties olimpiskajās spēlēs uttt. Vīrieši pirms 30 gadiem pat nesapņoja pavadīt bērna kopšanas atvaļinājumu mājās ar savu bērnu, piedalīties dzemdībās utt., Kādas sieviešu un vīriešu lomas varētu būt pēc 30, 50 vai 100 gadiem nākotnē?
• Sociālais dzimums (tas ko sabiedrība iemāca, sagaida no zēna vai meitenes /sievietes/vīrieša, kādas prasmes izkopj u.c.) un bioloģiskais dzimums (nemaināms – piedzimstam vai nu sievietes vai vīrieši). Kā agrāk, kā šodien un kā rītdien sadzīvo(-os) sociālais dzimums un bioloģiskais dzimums?
• Vai no sievietēm sabiedrība sagaida vairāk sociālās lomas (arī atbildību) nekā vīriešiem?
• Vai vīriešu sociālajās lomās ir tikpat liels progress kā sieviešu, vai tomēr vīrieši (vai sievietes) iepaliek evolūcijā?
• Vai viegli būt vīrietim šajā laikmetā?
• Kā rodas un nostiprinās stereotipi par sievietēm un vīriešiem cilvēku galvās?

PROJEKTA MĒRĶI
• Atraktīvā veidā piesaistīt sabiedrības uzmanību un veicināt domāt par pastāvošo dzimumu stereotipu un aizspriedumu pamatotību un no tā izrietošajām sekām;
• Apzināt faktorus, kas kavē sieviešu nokļūšanu augstākajos vadošajos amatos;
• Piedāvāt situācijas uzlabojuma risinājumus;
• Veikt informatīvu un izglītojošu funkciju projekta mērķauditorijām;
• Veicināt sieviešu skaita pieaugumu augstākajos vadošajos amatos Latvijas uzņēmumos un valsts pārvaldē (īstenojams pastarpinātā veidā, jo veicinās stereotipu maiņu un līdz ar to sekmēs sieviešu iniciatīvu).

PROJEKTA UZDEVUMI
• Sagatavot informatīvu bloku par projekta kontekstā risināmo tēmu;
• Identificēt problēmjautājumus un faktorus;
• Radīt mākslas darbus ar mērķi atbildēt uz projekta jautājumiem;
• Izveidot inovatīvu, radošu un starpdisciplināru izstādes ekspozīciju ar mākslas un dizaina darbiem, kuras autori, izmantojot mākslas valodu, meklē atbildi uz projektā uzdotajiem jautājumiem;
• Izveidot dokumentālu filmu par projektu, tā mērķiem un rezultātiem;
• Izdot projekta informāciju apkopojošu katalogu.

PROJEKTA KOMANDA
kuratore – Elīna Ģibiete
koordinatore – Inese Bauģe
vizuālais tēls – Mareks Hofmanis
scenogrāfs – Kristians Brekte
filma – Lizete Murovska

Kontaktinformācija jautājumu gadījumā:
Elīna Ģibiete
E-pasts: elina.gibiete(abols)lma.lv"> (laika posmā no 7. jūlija līdz 11. augustam lūdzam zvanīt, jo uz e-pastiem šajā laikā atbildēt nebūs iespējams)
Mob. tel.: +371 26396046