Meklēt
Izvēlne

Latvijas Mūzikas akadēmija ciemojas Mākslas akadēmijā

Vienlaikus atzīmējot Ziemassvētku un jaungada tuvošanos, kā arī Latvijas Mākslas akadēmijas deviņdesmitgadi, pirmdien, 2011. gada 19. decembrī, Latvijas Mākslas akadēmijā viesojās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas delegācija rektora prof. Arta Sīmaņa vadībā.

Viesu vidū bija arī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas zinātniskā un radošā darba prorektore prof., Dr. art. Anda Beitāne, ārlietu darba prorektore asoc. prof., Dr. art. Maija Sīpola, administratīvi saimnieciskā darba prorektors Armands Lapiņš un akadēmiskā darba prorektors prof. Normunds Vīksne.

Kā dāvanu svētkos Mūzikas akadēmijas pārstāvji Mākslas akadēmijai pasniedza divus mūzikas instrumentus - tubu un saksofonu. Abi pūšaminstrumenti vairs nav piemēroti muzicēšanai, taču nevainojami noderēs gleznošanas nolūkiem, piemēram, kļūstot par jauniem varoņiem topošo mākslinieku gleznotajās klusajās dabās.

Cieša sadarbība starp trim Latvijas kultūrizglītības augstskolām - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju - pastāv jau izsenis. Lai stiprinātu saites, nodibināta arī Latvijas Mākslas augstskolu asociācija, kuras galvenie mērķi ir sekmēt Latvijas mākslas augstskolu darbību, veicināt augstākās izglītības mākslās attīstību, stiprināt Latvijas mākslas augstskolu sadarbību, kā arī pārstāvēt Latvijas mākslas augstskolas vietējā un starptautiskā mērogā, valstiskās un nevalstiskās institūcijās.

Tikpat stipri kontakti pastāv arī starp Mūzikas akadēmijas, Mākslas akadēmijas un Kultūras akadēmijas studējošo pašpārvaldēm, kas kopīgi iesaistās augstskolām un studējošajiem nozīmīgu jautājumu risināšanā un pasākumu rīkošanā.