Meklēt
Izvēlne

Maijā Rīgā un Rēzeknē notiks jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference

Laikā no 2012. gada 17. līdz 19. maijam Rēzeknē un Rīgā notiks II Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference „Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas". Reģistrēties konferencei var līdz š.g. 22. februārim. Konferenci organizē Baltijas Starptautiskā akadēmija, Rēzeknes augstskola un Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle.

Konferences darba virzieni:

- Uzņēmējdarbība (mārketings, tūrisma bizness, sabiedriskās attiecības)
- Tiesību zinātne
- Psiholoģija, pedagoģija, sociālais darbs
- Kulturoloģija, vēsture, filoloģija
- Māksla un dizains
- Inženierzinātnes, informāciju tehnoloģijas
- Ekoloģija, videszinātne

Konferences darba valodas - latviešu, krievu, angļu.

Konferencē var piedalīties ar referātu (uzstāšanās laiks līdz 10 minūtēm) vai stenda ziņojumu (uzstāšanās laiks līdz 5 minūtēm). Referāti piedalās konkursā.

Dalības maksa: studentiem un maģistrantiem LVL 10 (EUR 15 ārzemju dalībniekiem), doktorantiem un pasniedzējiem LVL 20 (EUR 30 ārzemju dalībniekiem): konferences darba materiāli, konferences materiālu krājums un kafijas pauzes. Ceļa, ēdināšanas un nakšņošanas izdevumus sedz dalībnieki.

Konferences kalendārs un apmaksas kārtība:
- konferences dalībnieku reģistrācija līdz 2012. gada 22. februārim, sūtot reģistrācijas anketas uz e-pastu: konference2012(abols)inbox.lv"> vai pa faksu: +371 64624896;
- dalības maksu pārskaitīt līdz 2012. gada 22. februārim kontā:
SIA „BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”
VRN 40003101808
PVN Nr. LV 40003101808
Lomonosova 4, Rīga, LV-1003
A/S „Swedbank”, kods: HABALV22
Konts: LV68HABA0551003662871
(maksājuma mērķis - dalība konferencē 17.-19.05.2012., dalībnieka vārds, uzvārds)

- referātu iesūtīšanas termiņš līdz 2012. gada 22. februārim.
  (e-pasts: konference2012(abols)inbox.lv">)

Kontaktpersonas:
Karīne Laganovska (RA): +371 26411587
Ilona Butjankova (BSA): +371 26481642

Konferenci atbalsta Rēzeknes pilsētas dome un Latgales Kultūrvēstures muzejs

Sīkāka informācija par konferenci (Word dokuments):