Meklēt
Izvēlne

LATVIJAS UN LIETUVAS JAUNIE MĀKSLINIEKI KOPPROJEKTĀ "PIEJŪRAS LEĢENDAS"

Klaipēdā no 2019. gada 20. augusta līdz 31. augustam norisinājās starptautiskā, radošā jauno mākslinieku sienu apgleznošanas nometne „Baltu kultūra pie pilsētas sienām” (The Baltic Wild Walls), ko organizēja Viļņas Mākslas akadēmija. Pasākums norisinās jau trešo gadu dažādās Lietuvas pilsētās, šogad simpozijs notika Klaipēdas Melnragā. Simpozijs norisinājās Klaipēdas ielu mākslas un grafiti festivāla ietvaros.

Jaunie mākslinieki savas koncepcijas sienu apgleznošanai radījuši pusgada laikā, piedāvājot savu ieguldījumu kopējā kompozīcijā. Izveidotās kompozīcijas pamatā ir piejūras leģendas. Šādā veidā tika radīta kompozīcija, kas ar mūsdienu skatījumu balstās piejūras mitoloģijā un meklē Klaipēdas kā ostas pilsētas identitāti mākslā.

Par mākslas vietu sienas gleznojumam tikusi izvēlēta gara noliktavas siena. Šī ēka atrodas līdzās ostas jūras vārtiem un Klaipēdas naftas terminālim. Pēc projekta vadītāja Žilvinas Danys vārdiem: „Objekts atrodas dabas un industrijas krustpunktā. Visas šīs fabrikas un ostas ēkas, jūras un kāpas iedvesmo un stiprina mākslinieku fantāziju.”

Projektā satikušies 20 mākslinieki, kuri strādā dažādos stilos – ielu mākslā, popārtā, sirreālismā un reālismā. Īsā laika posmā dalībniekiem bija jāsavieno savi rokraksti vienotā vizuālā naratīvā. Bija jāizveido kompozīcija, kas pielāgojas un ievietojas saimnieciskajā „bezsejas” arhitektūrā. Jāpiemin, ka šie mākslinieki ikdienā darbojas dažādās mākslas jomās – gleznošanā, grafikā, grafiti, video mākslā, fresku mākslā, etnoloģijā, mākslas zinātnē, vokālajā mākslā. Pasākumā piedalījās Viļņas Mākslas akdēmijas un Latvijas Mākslas akadēmijas studenti un absolventi (Diana Remeikytė, Indre Lubytė, Irma Ignatavičiūtė, Oskaras Ivanovas, Arvis Kantiševs, Aija Pastare, Anna Dzērve. Projektā piedalījās arī citi Lietuvas mākslinieki (Kęstas Juršėnas, Rusnė Šimulynaitė, Edgaras Tkačenka, Žilvinas Gaižauskas, Darius Jarusevičius, Joelis Aškinis, Ieva Kovaliunaite) un Krievu mākslinieks (Kiril Bartašus), kā arī mākslas kritiķis un etnologs Vytautas Tumėnas un vairāki brīvpratīgie palīgi (Ieva Kovaliunaite, Vita Baradulina, Diana Mikailaitė).

Pasākums tika atklāts Klaipēdas Mākslas zonas rezidencē ar mākslas zinātnieka V. Tumėnas lekciju ,,Mitopoētiskie piejūras tēli”. Jaunie mākslinieki tādējādi dziļāk iepazinās ar rietumbaltu (prūšu un kuršu) identitātes tēliem un mitoloģiskajiem simboliem, kā arī ar to attēlošanas tradīcijām. Dalībnieki centušies šos tēlus interpretēt laikmetīgi un sev raksturīgi.

Mākslinieki ieinteresējušies arī par Jodkrantes Raganu kalna leģendu, Jūrates un Kastijta leģendu, leģendu par Egli – zalkšu karalieni, kā arī par Birutas un Ķēstuta leģendu. Tāpat mākslinieki pētījuši prūšu dievību attēlošanas tradīcijas, Klaipēdas krasta heraldisko simboliku, ornamentus un rūnu rakstību. Dalībniekus ieinteresējusi arī vietējā Klaipēdas subkultūra – „Mogeļova” mikrorajons, kas asociējas ar hiphopa un grafiti kultūru.

Gleznojumu radītāju mērķis bijis tēliem dot neparastu kontekstu un veidot paradoksālus salikumus, tādējādi asprātīgi un mazliet sarkastiski aktualizējot tradicionālos tēlus. Tāpat viņi centušies akcentēt kontrastus un konfliktus, kas rodas, mūsdienu pasaulei saskaroties ar mitoloģiskajiem arhetipiem. Mākslinieki vēlas pierādīt mitoloģisko arhetipu universālumu un pārlaicīgumu.

Sienu apgleznojumi, kas ir apskatāmi uz ēkas sienas Vētras gatvē 8, Klaipēdā, pastāvīgai apskatei tika atklāti vasaras pēdējā nedēļas nogalē Klaipēdas jauniešu nedēļas pasākumu ietvaros.

Teksts: Vytautas Tumėnas