Meklēt
Izvēlne

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta amatā ievēlēts Ojārs Spārītis

2012. gada 29. novembrī notika Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) rudens pilnsapulce, kurā LZA prezidenta amatā tika ievēlēts Dr. habil. art. Ojārs Spārītis, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors un Doktora programmas vadītājs.

Pilnsapulcē par Ojāru Spārīti balsoja 144 klātesošie, pret – 41, bet divi biļeteni tika atzīti par nederīgiem. Saskaņā ar statūtiem Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu ievēl uz četriem gadiem un ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.

Doktorantūras vadītājs habilitētais mākslas zinātņu doktors profesors Ojārs Spārītis ir ilggadējs Latvijas Mākslas akadēmijas mācībspēks ar ievērojamu pieredzi Latvijas un arī starptautiska mēroga zinātnisko pētījumu projektu īstenošanā. Ojārs Spārītis bijis eksperts Rīgas Melngalvju nama rekonstrukcijā un Latvijas muižu restaurācijas un interjera iekārtojumā. Viņš ir arī Latvijas luteriskās baznīcas eksperts baznīcu atjaunošanā. Vadījis Latvijas sakrālās kultūras pieminekļu – Priekules, Straupes, Struteles, Annenieku, Liepupes, Rīgas Sv. Pētera baznīcas un Augšāmcelšanās baznīcas Rīgas Lielajos kapos – atjaunošanu. Laikā no 1995. līdz 1996. gadam Ojārs Spārītis bija Latvijas kultūras ministrs.

Profesors Spārītis ir autors aptuveni 60 rakstiem par kultūras mantojuma izpēti, teoriju un aizsardzību, ap 140 rakstiem Latvijā un ārzemēs par mākslas vēstures un teorijas jautājumiem ar ievirzi Latvijas un Eiropas kultūras sakaru, periodizācijas, atribūcijas un ikonogrāfijas aspektos. Ojārs Spārītis piedalījies vairāk nekā 60 starptautiskās zinātniskās konferencēs un simpozijos.