Meklēt
Izvēlne

Lekciju kurss - Cilvēka loģika: ievads argumentēšanas mākslā

Sākot no 17. septembra katru otro piektdienu plkst. 10:30 - 13:40 19. kabinetā notiks lekcijas Cilvēka loģika: ievads argumentēšanas mākslā. Kursu lasīs filozofijas zinātņu doktors Atis Zakatistovs.
Tēma - domāšanas, komunikāciju un argumentācijas prasmju izpēte un attīstīšana.
Lekciju kurss tiek piedāvāts LMA Maģistrantūras izvēles studiju kursu grupā un vērsts visu nodaļu studentiem. Šis lekciju kurss ir sekmīgs rezultāts izstādes "STARTS 2010" iesāktajam sadarbības procesam, kura ietvaros A. Zakatistovs vadīja lekciju "Sarunas un sadarbības barjeras".

Cilvēka loģika: ievads argumentēšanas mākslā

Dr. Atis Zakatistovs

... ir plaisa starp to, kā cilvēks dzīvo un to, kā viņam vajadzētu dzīvot, un šīs plaisas dēļ katrs, kurš pienākuma dēļ pamet novārtā ikdienā notiekošo, drīzāk tuvina savu sakāvi, nevis pašsaglabāšanos ...
Nikolo Makiaveli

Eksistē dažādas loģikas-induktīvā, deduktīvā, lineārā, modālā un, piemēram, predikātu loģika. Eksistē vēsturiskās attīstības loģika un procesu virzības loģika. Vai eksistē cilvēka loģika, kas ļauj prognozēt un ietekmēt indivīda intereses un rīcību?
Šajā kursā mēģināsim to noskaidrot.

Kursa pirmajā daļā īsumā apskatīsim lēmumu pieņemšanas teoriju, spēļu teoriju, normu veidošanās un grupu domāšanas analīzi. Uz šī pamata veidosim izpratni par pārrunu norisi un savstarpējas uzticēšanas procesu veidošanu.

Kursa otrajā daļā apskatīsim informācijas pasniegšanas pamatformas, argumentu struktūru un loģiskās kļūdas. Šis domāšanas treniņš ir priekšnoteikums veiksmīgai pārliecināšanas stratēģiju un retorikas līdzekļu izvēlei