Meklēt
Izvēlne

LĪDZ 8. MARTAM, LMA AICINA ŽURNĀLISTUS PIETEIKT DALĪBU PRESES KONFERENCĒ

Latvijas Mākslas akadēmija aicina mediju pārstāvjus uz tiešraides preses konferenci ceturtdien, 11. martā, pulksten 12.00, lai informētu par kopīgi īstenoto projektu “EU4ART Alianse” un “EU4ART differences” norises aktualitātēm.

Preses konferencē par projekta līdzšinējiem sasniegtajiem rezultātiem un projekta attīstību ceļā uz vienoto Eiropas izglītības telpu informēs: Ungārijas Mākslas akadēmijas rektore Estere Radak (Estzer Radak), “EU4ART Alianses” projekta vadošais partneris, Matias Fluge (Matthias Flügge, Drēzdenes Mākslas akadēmija), Ticiāna Ačilli (Tiziana d’Achille) un Cecilia Casorati (Cecilia Casorati), Romas Mākslas akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Kristaps Zariņš.

Preses konferenci vadīs LMA Projektu un attīstības daļas vadītājs Jānis Gailītis un Drēzdenes Mākslas akadēmijas Sabiedrisko attiecību vadītāja Andrea Veipert (Andrea Weippert).

Žurnālisti aicināti līdz 8. martam apstiprināt savu dalību attālinātā preses konferencē, zvanot LMA sabiedrisko attiecību vadītājai Laurai Ozolai pa tel. 29995067 vai rakstot e-pastu uz .

Preses konference notiks angļu valodā un norisināsies tiešraidē Zoom platformā.
Linku uz tiešraidi un konferences darba kārtību saņemsiet pēc dalības apstiprināšanas.
Pēc konferences aicināsim visus žurnālistus uz klātienes interviju ar projektā iesaistīto pārstāvi, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības un piesardzības prasības valstī.

Par pilotprojektu “EU4ART Alianse”

2019. gada novembrī Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) kopā ar trim Eiropas mākslas augstskolām – Romas, Drēzdenes un Budapeštas mākslas akadēmijām  –  uzsāka īstenot pilotprojektu EU4ART Alianse. Projekta vadošais partneris Budapeštas mākslas akadēmija.  

EU4ART Alianses uzdevums ir izveidot tēlotājmākslas Eiropas Universitātes programmu un risināt problēmas, kas saistītas ar kopīgām mācību programmām un dažādu tēlotājmākslas disciplīnu moduļiem. Aliansei ir vērienīgas pilnvaras, lai veicinātu bezprecedenta līmeņa institucionalizētu sadarbību, padarot to sistēmisku, strukturālu un ilgtspējīgu.

Iniciatīvas EU4ART uzdevums ir trīs gadu laikā salīdzināt esošās kopīgās Eiropas Universitātes tēlotājmākslas studiju programmas un dažādu tēlotājmākslas disciplīnu moduļus, kā arī izstrādāt un piedāvāt starptautiski vienotu praktisko un teorētisko studiju priekšmetu mācību programmu glezniecības, tēlniecības un grafikas mākslas specialitātēs, visos trīs studiju līmeņos. Vienotas tēlotājmākslas izglītības programmas sniegs iespēju studentam nākotnē iegūt starptautisku diplomu, kombinējot studijas vairākās ES valstīs, kas sekmēs Eiropas universitāšu starptautisko konkurētspēju.

Par projektu “EU4ART differences”

2021.gada 1.janvārī Latvijas Mākslas akadēmija kopā ar trim Eiropas mākslas augstskolām – Romas, Budapeštas un Drēzdenes Mākslas akadēmijām ir uzsākusi Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projekta „Dažādība – mākslas pētniecība Eiropas Savienībā” / „Differences – Artictic research in the European Union (EU4ART differences”) īstenošanu. Projekta vadošais partneris Drēzdenes Mākslas akadēmija. Projekta mērķis ir veicināt Eiropas aliansē EU4ART iesaistīto partneraugstskolu pētniecības profila izaugsmi, mākslinieciskās pētniecības attīstību un akadēmiskās ekselences izaugsmi, izmantojot visu iesaistīto augstskolu sinerģiju un infrastruktūru.