Meklēt
Izvēlne

LLMC UN LMA AICINA PIETEIKTIES MĀKSLINIECISKĀS PĒTNIECĪBAS PROGRAMMAI "EU4ART DAŽĀDĪBA" PROJEKTA IETVAROS

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju programmas "EU4ART Dažādība" ietvaros aicina pieteikties mākslinieciskās pētniecības programmai “Starp mums viss labi: pārdomājot postsociālismu caur postkoloniālismu Baltijā”. 

Programmai aicinām pieteikties LMA doktorantūras un maģistrantūras studentus, kas vēlas padziļināt praktiskās un teorētiskās zināšanas un attīstīt savus mākslinieciskās pētniecības projektus sadarbībā ar Latvijas Laikmetīgā mākslas centra speciālistiem un pieaicinātajiem lektoriem. Projektu pieteikumu tematiskais fokuss: ekoloģijas un vides aizsardzības, nacionālisma, postsociālisma un postkoloniālisma jautājumi Latvijā un Baltijā. 

Programmas laikā izstrādātos projektus izvēlētajiem dalībniekiem būs iespēja prezentēt 2021. gada oktobrī izstādē LMA mākslas telpā “Pilot” ar iespēju tos attīstīt tālāk Latvijas Laikmetīgā mākslas centra izstādes projektā “Pārdomājot postsociālismu caur postkoloniālismu Baltijā” 2022. gada pavasarī. 

Pieteikšanās termiņš: 2021. gada 8. marts 

Programma tematiski vērsta uz nesenās pagātnes nospiedumiem Latvijā, Baltijā, kā arī plašākā postpadomju reģionā, pārdomājot reģiona vēstures norises caur postkoloniālisma prizmu: salīdzinot un analizējot sociālismu un kolonizāciju, kā arī postsociālisma un dekolonizācijas procesus. 

Programmas nosaukums “Starp mums viss labi” aizgūts no poļu rakstnieces Dorotas Maslovskas 2008. gadā sarakstītās lugas ar tādu pašu nosaukumu. Tā stāsta par triju paaudžu sievietēm, kuras dzīvo šaurā dzīvoklī Varšavā un savā šodienas ikdienā vēro eksplodējam pagājušā gadsimta Polijas vēstures komplekso norišu panorāmu, sākot ar sociālās līdz nacionālās identitātes problēmu aspektiem. Līdzīgs jautājumu sablīvējums mūsdienu realitātē arī Latvijā un Baltijā liek pārdomāt nesenās pagātnes krīzes un traumas, sociālās, ekonomiskās un kultūras norises un kā tās ietekmējušas pārmaiņu procesus sabiedrībā un kā tie veido mūsu tagadni; kā, identificējot sociālās plaisas starp kultūrām, identitātēm, minoritātēm, dažādām paaudzēm, varam veidot iekļaujošāku mūs sabiedrības modeli arī ekonomikas un ekoloģijas jautājumu griezumā. 

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, sākot ar šī gada 23. februāri, uzsāks projekta “Pārdomājot postsociālismu caur postkoloniālismu Baltijā” sarunu un semināru ciklu, kas pievērsīsies postsociālisma un postkoloniālisma nospiedumiem šodienas sabiedrībā un kā tie atbalso vēsturiski nozīmīgas pārmaiņas pagātnē Latvijā un Baltijā. Tajās mākslinieki, kuratori un pētnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kā arī starptautiski profesionāļi, kuru fokusā ir šis reģions, iepazīstinās un diskutēs par mākslinieciskās pētniecības aktualitātēm un to saikni ar radniecīgām kultūras un humanitāro zinātņu jomām. 

Pirmā saruna notiks 23. februārī, un tā pievērsīsies kritiskai analīzei par koloniālās pagātnes mantojumu Baltijas valstīs. Plašāka informācija ŠEIT 

Par programmu:

“Starp mums viss labi” mērķis ir izveidot platformu kritiskai analīzei, pārdomām un diskusijām, informācijas un zināšanu apmaiņai, veidojot pieeju daudzveidīgākai komunikācijai starp dalībniekiem, Latvijas Laikmetīgo mākslas centru, aicinātajiem pasniedzējiem un lektoriem, palīdzot uzsākt, pilnveidot un īstenot dalībnieka iecerētos mākslinieciskās pētniecības projektus. 

Programma paredz dalību publiskās lekcijās un darbnīcās un individuālās mentoringa sesijās, kurās mijiedarbībā ar pasniedzējiem dalībnieki attīstīs savus radošos projektus. 

Semināri, lekcijas un mentoringa sesijas tiek plānotas ar intensitāti dalībniekiem tiekoties vienu līdz divas reizes mēnesī. Programmas darba sesijas plānotas tiešsaistē un, uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, arī klātienē. 

Pasniedzēji un lektori: 
Latvijas Laikmetīgā mākslas centra speciālisti, mākslinieki, kuratori un pētnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kā arī starptautiski profesionāļi. Pasniedzēji individuālām mentoringa nodarbībām tiks piesaistīti, balstoties uz šī uzsaukuma radošo projektu saturisko un konceptuālo ietvaru. 

Programmas kalendārs: 

2021. gada 23. februāris – pirms pieteikumu iesniegšanas, iespēja tiešsaistē iepazīties ar Latvija Laikmetīgā mākslas centra pētniecības projektu “Pārdomājot postsociālismu caur postkoloniālismu Baltijā”. Skatīt: ŠEIT 

2021. gada marts – jūnijs: dalība lekcijās un semināros un lasīšanas darbnīcās; 

2021. gada maijs – septembris: divas individuālas mentoringa sesijas ar pieaicinātajiem pasniedzējiem, projektu attīstīšana un realizēšana, lasīšanas darbnīcu apmeklējums; 

2021. gada oktobris: izstāde mākslas telpā Pilot

Konkurss tiek organizēts projekta „EU4ART Dažādība – mākslas pētniecība Eiropas Savienībā” īstenošanu Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas „Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) ietvaros. 

Dalībai programmā tiks uzņemti trīs dalībnieki, izvērtējot pieteikumus: 

pieteikuma anketa, motivācijas vēstule vai radošā projekta idejas pieteikums, kas atbilst programmas tematiskajam fokusam un CV. Pēc izvēles var pievienot arī sava radošā darba portfolio. 

Pieteikšanās termiņš: 2021. gada 8. marts. 

Atbildes par dalību programmā tiks izsūtītas līdz 16. martam. 

Ja rodas papildu jautājumi par pieteikšanos, lūgums rakstīt Andrai Silapēterei uz epastu:  

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar granta līgumu Nr. 101016460.