Meklēt
Izvēlne

LMA ABSOLVENTES VIENOTĀ PROJEKTĀ PIEDALĀS FESTIVĀLĀ "MADOS INFEKCIJA" VIĻŅĀ

17. oktobrī Viļņā festivālā "Mados Infekcija" būs skatāma modes mākslinieces Laimas Jurčas un gleznotājas Martas Veinbergas kopīgi veidotā tērpu kolekcija "Collective Blanket". 

Kolekcija ir eksperiments sadarbībai starp divām mākslas nozarēm –  modi un glezniecību, kā rezultātā ticis radīts autonoms mākslas darbs, kurā abām mākslas nozarēm  ir līdzvērtīgs pienesums. Autoru sadarbība balstās pārsteidzoši radniecīgā stilistikā, kolorītā un tēmu lokā. Kolekcijas grafiskā identitāte balstīta Martas Veinbergas gleznās, kas veidotas no veikalu akciju uzlīmēm. 

Tērpu kolekcija "Collective Blanket" (2020) ir abu mākslinieču pirmais sadarbības projekts. Tā sastāv no 18 sieviešu un vīriešu tērpiem, kā arī uzlīmju tehnikā veidotiem individuāliem aksesuāriem.  

"Collective Blanket" centrālā tēma ir pretruna un šķietamā nesavienojamība starp divu laikmetu – kapitālisma un komunisma – domāšanu.  No vienas puses, šodienas preču pārmērības apstākļos, kad cilvēks tiek pastāvīgi mudināts iegādāties lētas un nevajadzīgas preces, tiek deformēta indivīda vērtību sistēma un devalvēts apģērba kā priekšmeta statuss. No otras puses, padomju plānveida ekonomikas situācijā, pastāvot vispārējam preču un izvēles deficītam, kā arī apšaubāmai ražošanas kvalitātei, pilnvērtīgāk atvērās cilvēka individuālais radošais potenciāls. "Collective Blanket" minētie divi laikmeti apvienojas utopiskā garā: no apdrukas viedokļa tērpiem piemīt mūsdienīgi reklāmiska krāsu palete, kas ietver visiem atpazīstamu zīmolu logotipus un popkultūras varoņu tēlus, savukārt tērpu silueti atsauc atmiņā ainas no padomju dzīves. Ar šo pretnostatījumu autores vēlas uzsvērt nozīmi, kāda piešķirama indivīda radošajai gribai, spējai sapņot un apiet sistēmas nepilnības vai pretoties tām. 

Kolekcija "Collective Blanket" mazākā sastāvā tiks demonstrēta arī 23. oktobrī Hamburgā, galerijā "Stobbe.Paidere.Mondo" Martas Veinbergas personālizstādes atklāšanā. Izstāde norisināsies līdz 14.novembrim un tajā būs skatāmas Veinbergas gleznas, kas tapušas veikalu akciju uzlīmju tehnikā, tajā skaitā, darbi, kas izmantoti par pamatu "Collective Blanket" kolekcijai.

Autoru mājas lapas:
www.laimajurca.com
www.martaveinberga.com