Meklēt
Izvēlne

LMA ABSOLVENTU APTAUJA

Latvijas Mākslas akadēmija aicina bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu absolventus piedalīties LMA absolventu aptaujā.

Anketa

Saskaņā ar veiktajiem Augstskolu likumu, augstskolu pienākumu lokā ir vākt un analizēt informāciju par absolventu nodarbinātību vismaz trīs gadus pēc augstskolas absolvēšanas. Vienlaikus ziņas par absolventu darba gaitām un viņu viedoklis par iegūto izglītību ir neatsverama informācija, kura var kalpot par pamatu turpmākai studiju kvalitātes un studiju vides uzlabošanai augstskolā.