Meklēt
Izvēlne

LMA ATTĪSTĪBA KRONVALDA BULVĀRĪ 4

Pēdējo četru gadu laikā Latvijas Mākslas akadēmijā uzsākti un realizēti vairāki starptautiskie projekti, kas paredz jaunu studiju, pētniecības un prakšu vietu atvēršanu ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu studentiem un nesenajiem absolventiem. Līdzās EU4ART Alianses, Apvārsnis Eiropa 2020 projektu aktivitātēm, Akadēmijā plānots atvērt Arhitektūras Maģistra programmu, nodrošināt studijas un darbnīcas telpas zinātniskās un praktiskās doktorantūras studentiem, kā arī veidot augstvērtīgu darba telpu kultūras un mākslas zinātniski pētnieciskajām struktūrvienībām.

Augstskolas telpu fiziskais lielums ir būtisks resurss, attīstot jaunās mācību programmas un ieviešot aktuālās tehnoloģijas. Pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Finanšu ministrijas gādībai, Latvijas Mākslas akadēmijas vēsturē tiek atvērta jauna attīstības lappuse, domājot par ēku Kronvalda bulvārī 4, kas būs mājvieta ne tikai dažādām Akadēmijas nodaļām, starptautisko programmu studiju procesam, bet arī kalpos par inovāciju projektu mājvietu, kurā satiekas augstvērtīgs mākslas un dizaina studiju process ar biznesa un tehnoloģiju privātstruktūrām.

LMA ir pateicīga Valsts atbalstam, kas tālredzīgi domā par kultūrvēsturisku ēku pilnvērtīgu saglabāšanu, atjaunošanu un noslodzi paredzētajām funkcijām.