Meklēt
Izvēlne

MAĢISTRANTŪRAS STUDENTI TIEK AICINĀTI PIETEIKT TĒMAS 10. ZINĀTNISKAJAI KONFERENCEI

2022. gada 14. janvārī Latvijas Mākslas akadēmijā notiks maģistrantu 10. zinātniskā „Aktuālo pētījumu konference”, kuru organizē LMA Mākslas vēstures un teorijas katedra. Konferences galvenais mērķis ir veicināt kvalitatīva maģistra darba izstrādi. 

Pieteiktajai tēmai jāsasaucas ar izstrādājamo maģistra darbu un obligāti jābūt saskaņotai ar maģistra darba vadītāju. Aicinām piedalīties visu LMA nodaļu un apakšnozaru maģistrantūras studentus, lai iegūtu pieredzi sava radošā darba un pētījumu prezentācijā, kā arī teorētiskā darba izstrādē. Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares 2. kursa maģistrantūras studentiem dalība konferencē ir obligāta. 

Tēmas pieteikuma nosaukumu maģistrantiem jānosūta uz e-pastu: līdz 2021. gada 26. novembrim. Dalības apstiprināšanas gadījumā referātu tēzes (1800 zīmes) būs jāiesniedz līdz 2021. gada 17. decembrim, jo tiks sagatavots referāta tēžu apkopojums. 

Konferences noslēgumā norisināsies diskusija ar LMA Mākslas zinātnes nodaļas pasniedzēju līdzdalību, kas būs veltīts pētniecības problēmām, strādājot COVID situācijas radīto ierobežojumu apstākļos. 

Papildus informācija: 
Laurance Rozentāle 
LMA Mākslas zinātnes nodaļas izglītības metodiķe 
 
Mob. tel. 28209687