Meklēt
Izvēlne

LMA ATTĪSTĪBAI NO LATVIJAS UNIVERSITĀTES ATPIRKS ĒKU KRONVALDA BULVĀRĪ 4

Ministru kabinets 9. novembra sēdē lēma atbalstīt Kultūras ministrijas (KM) virzīto iniciatīvu Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) turpmākai attīstīšanai no Latvijas Universitātes (LU) iegādāties ēku Kronvalda bulvārī 4. Atbilstoši ēkas novērtējumam no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirts finansējums līdz 6 308 839 eiro. Bijusī LU Bioloģijas fakultātes ēka LU funkcijām vairs nav nepieciešama un tiks iegādāta uz valsts vārda KM personā. 

"Šis ir atbildīgs un izsvērts lēmums. Ēka Kronvalda bulvārī 4 ir celta tieši izglītības funkcijai, un Latvijas Mākslas akadēmijai tā ir vitāli nepieciešama: pēdējo četru gadu laikā akadēmijā uzsākti un realizēti vairāki starptautiskie projekti, kas paredz jaunu studiju, pētniecības un prakšu vietu atvēršanu ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu studentiem un nesenajiem absolventiem. Mākslas akadēmijas vēsturē tiek atvērta jauna attīstības lappuse, domājot par ēku Kronvalda bulvārī 4, kas būs mājvieta ne tikai dažādām akadēmijas nodaļām, starptautisko programmu studiju procesam, bet arī kalpos par inovāciju projektu mājvietu, kurā satiekas augstvērtīgs mākslas un dizaina studiju process ar biznesa un tehnoloģiju privātstruktūrām," uzsver kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA).

LMA sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem - Romas Mākslas akadēmiju, Ungārijas Mākslas akadēmiju un Drēzdenes Mākslas akadēmiju - kopš 2019. gada īsteno Latvijas un starptautiskajā mērogā nozīmīgu Eiropas universitāšu alianšu projektu Alliance for Common Fine Arts Curriculum (EU4ART), ko atbalsta arī Eiropas Komisija. Tā ietvaros plānots izveidot arī kopīgas tēlotājmākslas studiju programmas un izglītības moduļus, tādējādi sekmējot kultūras nozares un radošo sektoru industriju izaugsmi, ceļot Latvijas tēlotājmākslas izglītības prestižu un veicinot LMA starptautisko atpazīstamību.

"Pietiekams telpu nodrošinājums ir vitāli svarīgs, lai, īstenojot minēto projektu EU4ART, varētu veidot kopējus pārrobežu augstskolu konsorcijus," uzsver LMA rektors Kristaps Zariņš, skaidrojot, ka telpu nodrošinājums Mākslas akadēmijā ir kritiski mazs uz vienu studējošo. Virknē Eiropas valstu mākslas un dizaina izglītībā uz vienu studējošo ir paredzēti no 16 līdz 19 kvadrātmetriem, tikmēr Mākslas akadēmijā tie ir tikai 7 kvadrātmetri.

"Lai Mākslas akadēmija varētu īstenot konkurētspējīgu starptautisku Eiropas universitāšu ideju mākslas izglītībā, kā arī doktorantūras un citu starptautisku programmu attīstību, steidzami nepieciešams paplašināt pieejamās studiju, pētniecības un inovāciju telpas, tāpēc ar šādu ierosinājumu vērsāmies Kultūras ministrijā," norāda Kristaps Zariņš.

LMA, kā arī Latvijas Kultūras akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā atbilstoši Valdības rīcības plānā Deklarācijas par A. K. Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerētās darbības īstenošanu noteiktajam no 2021. gada iespējams iegūt profesionālā doktora grādu studiju programmā Mākslas. Šogad LMA kopā ar Latvijas un starptautiskajiem partneriem turpina darbu pie starptautiskas maģistra līmeņa studiju programmas Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas īstenošanas, kas ir plānota kā pirmā starptautiska pakalpojumu dizaina maģistra līmeņa studiju programma Baltijas valstīs. Šī ieceres īstenošanai arī nepieciešamas papildu telpas.

Jau ziņots, ka LMA vērsās KM ar ierosinājumu nākotnē izmantot LU ēku Kronvalda bulvārī 4 lielākā apmērā, ņemot vērā to, ka LU funkcijām tā vairs nav nepieciešama. Šobrīd LMA tāpat kā citas institūcijas Kronvalda bulvārī 4 telpas īrē no LU.