Meklēt
Izvēlne

LMA dalība CIRRUS sanāksmē Īslandē

No 2015. gada 7. līdz 9. oktobrim Islandes Mākslas akadēmijā, Reikjavīkā (Īslandē), norisinājās Ziemeļu un Baltijas mākslas un dizaina izglītības tīkla CIRRUS sanāksme, kurā Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA) pārstāvēja rektors prof. Aleksejs Naumovs, lektore Ilze Kundziņa un Ārlietu un izstāžu daļas koordinatore ārlietu jautājumos Inta Rubule.

Šīgada sanāksmes tēma bija “Starpdisciplinārā pētniecība un sadarbība”, un tās darbs norisinājās divās daļās – koordinatoru sesijās un līderu sesijās, kurās tika prezentēta CIRRUS tīkla līdzšinējā darbība un sniegts tās izvērtējums, kā arī katra izglītības iestāde sniedza ieskatu savā darbībā.

Prezentācijās īpaši tika akcentēta dizaina un mākslas tuvināšana izglītības programmu ietvaros, kā arī dizaina spēja saliedēt un iesaistīt dažādas sabiedrības grupas. CIRRUS izpratnē dizainam ir starpdisciplināra nozīme un dažādas jomas saliedējoša funkcija.

Līderu un koordinatoru sesijās tika pārrunāti tīkla nākamie projekti – vasaras skola, studentu un pasniedzēju mobilitātes iespējas, intensīvo kursu organizēšana, starpdisciplināras sadarbības iespējas katrā no dalībvalstīm, kā arī tika apspriests CIRRUS nākamā gada budžets, valdes vēlēšanas un risināti citi jautājumi.

Sanāksmes laikā notika arī trīs Baltijas mākslas augstskolu – LMA, Igaunijas Mākslas akadēmijas un Lietuvas Mākslas akadēmijas, rektoru tikšanās, kurā tika pārrunātas turpmākās sadarbības formas papildus jau esošajām, to skaitā – kopīgu izstāžu organizēšana un apmaiņa. Rektori pārrunāja Baltijas valstu mākslas akadēmiju lomas stiprināšanu CIRRUS tīklā, sadarbības iespējas tīkla ietvaros un LMA pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras programmas izveidi.

CIRRUS ir viens no “Nordplus” augstākās izglītības tīkliem, kurā pārstāvētas Dānijas, Igaunijas, Somijas, Īslandes, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas un Zviedrijas mākslas un dizaina izglītības iestādes. CIRRUS partnerinstitūcijas organizē mākslas un dizaina izglītības pasākumus, inovatīvas aktivitātes šajās jomās un atbalsta mākslas un dizaina jomu tehnisko attīstību.

Rektora vizītes laikā tapis arī LMA mākslas projekta “World Cities. Live Paintings” turpinājums – jaunradīts darbs, kas turpmāk papildinās pasaules pilsētu ainavu kolekciju un tiks eksponēts turpmākajās izstādēs.