Meklēt
Izvēlne

LMA DIPLOMDARBU IZSTĀDE "SVAIGA GAĻA KRITIKAI 2021"

Uzsākot jauno 2021./2022. studiju gadu, Latvijas Mākslas akadēmija piedāvā iespēju iepazīties ar 2021. gada absolventu diplomdarbiem. Sākot ar 2021. gada 30. augustu tie vienkopus apskatāmi LMA virtuālajā galerijā virtuaal.lma.lv ikgadējā diplomandu izstādē "Svaiga gaļa kritikai 2021".

“Svaiga gaļa kritikai 2021” turpina 2019. gadā aizsākto tradīciju, piedāvājot plašai auditorijai iepazīties ar visu Latvijas Mākslas akadēmijas apakšnozaru bakalaura un maģistra programmu absolventu diplomdarbiem. Tā kā jau otro gadu arī Latvijas Mākslas akadēmijas studiju dzīve noris pandēmijas apstākļos un ierobežojumos, absolventu darbi skatāmi virtuālā izstādē. Katra jaunā mākslinieka darbā ir pamatideja, manifests, pirmsākums, nepieciešamība caur savu jaunradi atklāties un savā veidā izlausties. Šis pandēmijas laiks ar ierobežojumiem, izmainīto realitāti, kurā daudzi šķietami pašsaprotami procesi kļuva neiespējami, šo vajadzību ir akcentējis īpaši asi, tādēļ šīs virtuālās izstādes vadmotīvs ir IZLAUŠANĀS.

Latvijas Mākslas akadēmija turpina iet līdzi laikam un tehnoloģiju attīstībai, vizuālās mākslas studijās jau ilgu laiku papildus klasiskajām mākslas formām pastāv mūsdienīgi, tehnoloģiju vadīti mākslas virzieni un to ietvaros LMA sagatavo profesionālus dizaina, multimediju un vizuālās komunikācijas māksliniekus.

Vairāk kā simts jauno mākslinieku no visām Mākslas akadēmijas nodaļām vienkopus iepzīstina ar sevi, savu radošo procesu rezultātiem un vidi, kurā tie studējuši. Šāda mēroga jauno mākslinieku izstādi Latvijas Mākslas akadēmija rīko trešo reizi.

Īpašs jaunums šogad ir Latvijas Mākslas Akadēmijas sadarbība ar Valodu tehnoloģiju uzņēmumu "Tilde", kurš ir nodrošinājis iespēju klausīties kataloga sadaļā esošos aprakstus par darbu autoriem, ieceri un tapšanas procesu. Aprakstus atpazīs un sintezēs Tildes Balss risinājums, kas veidots, izmantojot jaunākās mākslīgā intelekta tehnoloģijas un tādējādi Latvijas Mākslas akadēmija iesaistās sabiedrības integrācijas procesos.

Balss sintēzes tehnoloģijas sniedz iespēju rakstītu tekstu izrunāt balsī. Šādas tehnoloģijas visvairāk ir nepieciešamas vājredzīgiem cilvēkiem un cilvēkiem ar uztveres traucējumiem, jo tās ļauj lietot programmas, pārlūkot internetu, sazināties pa e-pastu un uztvert rakstītu informāciju. Mūsdienu steidzīgajā interneta vidē šāda sintezētas balss funkcija arī ļaus konkrētās virtuālās izstādes skatītājam nesteidzīgi aplūkot mākslas darbus, paralēli klausoties aprakstu par tiem.

Visi katalogā pārstāvētie mākslinieki jau ir aizstāvējuši savus bakalaura un maģistra programmu diplomdarbus, un var teikt, ka daudzi no viņiem tieši ar šo izstādi pirmo reizi skatītāju priekšā parādīsies jau kā profesionāli mākslinieki.