Meklēt
Izvēlne

LMA DIZAINA NODAĻAS ABSOLVENTES UN MĀCĪBSPĒKI IEGŪST GODALGOTAS VIETAS "IIID 2020" KONKURSĀ

Jūnija sākumā Starptautiskā Informācijas Dizaina institūts, Austrijā (International Institute for Information Design (IIID)) paziņoja informācijas dizaina balvas konkursa IIID Award 2020. gada laureātus. Zelta balvu studentu darbu kategorijā un konkursa žūrijas īpašo balvu ieguva Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) absolventes Vinetas Kreigeres  2018. gada maģistra darbs – informācijas vietne “Sieviete un Darbs”. Bronzas godalgu studentu darbu kategorijā ieguva Rūtas Jumītes 2019. gadā aizstāvētais bakalaura darbs “Izdevums ND” (Nonprofits & Designers), savukārt Noras Gavares 2019. gada izstrādātais maģistra darbs “Kopienas dārzs _audz_” ieguvis atzinību. Bronzas godalgu ieguvis arī LMA Dizaina nodaļas mācībspēku Ingūnas un Holgera Eleru vadītais Dizaina birojs “H2E” par pieteikto darbu “Liepājas pilsēta infografikās” korporatīva un komunikācijas dizaina kategorijā. Visi godalgotie darbi tiks iekļauti IIID Award grāmatā un izstādīti IIID Award ceļojošajā izstādē, kura plānota desmit valstīs, pirmo pieturu plānojot jau šajā vasarā dizaina forumā Vīnes muzeju kvartālā.

Vīnē bāzētais Starptautiskā Informācijas Dizaina institūts ir globāls tīkls, kas aptver gan profesionāļus, gan organizācijas, kas darbojas, lai optimizētu ikdienā, biznesā, izglītībā un zinātnē pielietoto informācijas kvalitāti un uzlabotu tās pieejamību un lietojamību. Institūta vīzija ir attīstīt informācijas dizainu kā neatkarīgu starpdisciplināru nozari, apvienojot gan zināšanas, gan praktisko informācijas nodošanas pusi. Reizi trijos gados institūts rīko informācijas dizaina balvas konkursu IIID Award, un regulāri organizē arī citus pasākumus. Šogad, balvai iesniegtos darbus vērtēja 11 žūrijas eksperti no Austrijas, Vācijas, Lielbritānijas, Meksikas, Japānas, Itālijas, Polijas un Latvijas.

LMA Dizaina nodaļas Funkcionālā dizaina apakšnozares vadītāja, docente Maija Rozenfelde:

“Spēja  saskatīt un definēt aktuālo sabiedrībā ir katra studiju projekta galvenais stūrakmens, un šiem projektiem tas izdevies patiesi veiksmīgi. Godalgotie projekti pierāda to, ka risinot precīzi nodefinētas problēmas, kas sākotnēji tiek apskatītas tieši lokālā kontekstā, beigu beigās var gūt plašu rezonansi arī globāli. Šāds starptautisks novērtējums studiju laika darbiem var kalpot kā nozīmīgs starta punkts gan jauno dizaineru turpmākas karjeras attīstībā, gan arī pašu projektu ieviešanai un realizācijai dzīvē. Mums kā Dizaina nodaļai ir patiess prieks par studentu un docētāju ieguldījumu un sasniegumiem!”

 Vinetas Kreigeres informācijas dizaina balvai pieteiktais darbs informācijas vietne “Sieviete un darbs” tapis sadarbībā ar LMA profesori Barbaru Ābeli un grafiskā dizaina apakšnozares studenti Rūtu Jumīti. Tā ir vietne sievietēm, kurā ērti uzzināt par darbu, uzņēmējdarbību un nodokļiem. Sievietēm attiecības ar darbu dažādos dzīves posmos ir izšķiroši svarīgas. Piemēram, kad vienai jārūpējas par bērniem vai vecākiem, kad dzīves draugs šķīries no ģimenes vai dzīves, pati ilgstoši slimojusi vai ir mājsaimniece. Vietnē vienuviet apkopota un vieglajā valodā dizainēta informācija, kas citādi jāmeklē 20 likumos un 13 valsts iestādēs, kuras vienlaicīgi informē, konsultē un arī soda. Informācija domāta 10 dažādām mērķgrupām atbilstoši dzīves situācijai - māmiņai, invalīdei, reemigrantei, pensionārei, un tai, kura meklē jaunus darba izaicinājumus vai ir bez darba. Vietnes prototipu jau testējušas un atzinīgi novērtējušas vairāk, kā 100 sieviešu.

Rūtas Jumītes bakalaura darbs “Izdevums ND” veido dialogu starp bezpeļņas organizācijām un dizaineriem Latvijā. Nav noslēpums, ka dizaina metodes varētu palīdzēt bezpeļņas organizācijām efektīvāk sasniegt sabiedrībai ļoti nozīmīgos sociālos un ilgtspējības mērķus. Diemžēl, sadarbība starp organizācijām un dizaineriem notiek reti, tāpēc izdevums ND kalpo kā pētījums par abu pušu darbības metodēm, kā arī instruments, kas lauž savstarpējos stereotipus un atklāj sadarbības iespējas. Žurnālā apkopotas intervijas ar 10 bezpeļņas organizācijām un 10 dizaineriem — stratēģiem Latvijā.

Noras Gavares informācijas dizaina balvai pieteiktais darbs “Kopienas dārzs _audz_” tapis sadarbībā ar LMA pasniedzēju Lieni Jākobsoni un ir uz līdzdarbošanās principu balstīts sociālā, universālā un pieredzes dizaina projekts – sabiedrībai. Kur DĀRZS nav tikai platība, kurā audzēt dārzeņus, bet gan VIETA, kur radīt izpratni par cilvēka, dabas un laika sinerģiju. Projekta “_audz_” ideja ir savest kopā pilsētas iedzīvotājus un attīstīt dārzkopību pilsētas kontekstā. Tādejādi dalīties un gūt zināšanas, vairojot sapratni par ēdiena izcelsmi, kā arī aktualizējot veselīga dzīvesveida un ilgtspējīga dzīvesstila kustību.

H2E balvai pieteiktais darbs “Liepājas pilsēta infografikās” ir stāsts par Liepāju, kas veidots, izvēloties metodi – datu un faktu pārvēršanu pilsētu reprezentējošās inforgrafikās. Tika radītas 12 infografikas gan drukātam medijam, gan animācijas digitālai videi, atstājot brīvu vietu skatītāja iztēlei.