Meklēt
Izvēlne

LMA DIZAINA NODAĻAS STUDENTES PIEDALĀS “BĒRNA MĀJAS” PAKALPOJUMA DIZAINA IZSTRĀDĒ

Šā gada 7.martā Bērna mājas projekta komanda sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantūras programmas Funkcionālā dizaina 1. kursa studentēm Tīnu Alisi Drupu, Janu Ločmeli un Kristīni Gaili piedalījās neparastā pasākumā – Bērna mājas pakalpojuma koprades darbnīcā. Labklājības ministrijas un Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļu iesākās šī gada sākumā, kad sarunās ar pasniedzēju Ilzi Kundziņu, tika nolemts Pakalpojumu dizaina kursā studentus piesaistīt reāla, šobrīd Latvijā topoša pakalpojuma “Bērna māja” izpētē un dizainā. Koprades darbnīcas dalībnieki tikai aicināti iejusties Bērna mājas klientu, sadarbības partneru un darbinieku lomā.  Lai arī galvenais Bērna mājas pakalpojuma saņēmējs ir bērns, kas ir visa centrā, sadarbība Bērna mājā notiks arī profesionāļu un speciālistu starpā, iesaistīti būs arī bērna ģimenes locekļi un tas viss kopā veidos Bērna mājas pakalpojuma ietvaru.

Pasākums notika vairākās daļās un ietvēra sevī dažādus uzdevumus. Vispirms studentes bija veikušas situācijas izpēti - intervējušas Bērna mājas komandas dalībniekus, sadarbības partnerus un pat Bērna mājas vadītāju kaimiņvalstī Igaunijā. Balstoties uz izpētes laikā iegūto informāciju, bija izstrādāti uzdevumi, kas darbnīcu dalībniekiem deva iespēju domāt gan par pakalpojuma procesu, gan iesaistīto pušu vajadzībām.

Darbnīcas dalībnieku atsauksmes bija ļoti pozitīvas un dalībnieki norādīja uz ieguvumiem viņu tiešajā darbā.  Barnahus projekta vadītāja Ilze Bērziņa no Labklājības ministrijas atzina, ka pasākums viņai bija apliecinājums tam, ka sabiedrība ļoti atbalsta un sagaida  Bērna mājas darba uzsākšanu. To pierāda tas, ka ideja tik ātri kļuvusi tuva un saprotama arī dizaina studentēm, kas ar projektu iepriekš nebija pazīstamas. Bērna mājas vadītāja Laura Lediņa atzina, ka darbnīca viņai bija īpaši palīdzoša, domājot par tām sajūtām, ar kurām bērns ierodas Bērna mājā un dodas prom. Savukārt Bērna mājas sociālā darbiniece Aija Medne un administratore Brenda Aleksandrova, kas tikai pavisam nesen uzsākušas darbu Bērna mājā norādīja, ka darbnīcā piedzīvotais ļāva ieraudzīt un arī izjust Bērna mājas pakalpojuma saturu.

Barnahus projekta koordinatore Ieva Grandāne atzina, ka šāda sanākšana kopā, saliekot galvas kopā, veidoja skaidrāku vīziju par to, kāda būs Bērna māja no visiem aspektiem. Tās bija patīkamas emocijas, kad no nebeidzamās projekta papīru kaudzes tika rasta arī iespēja ieraudzīt realitāti, runāt par vajadzībām, emocijām, sajūtām, ko vēstīs Bērna māja Latvijā.

Pasniedzēja Ilze Kundziņa norādīja, ka ik gadus Pakalpojuma dizaina kursā ar studentiem cenšas strādāt ar reāliem un topošiem, nevis izdomātiem pakalpojumiem. Darbnīcas dalībnieku atziņa, ka kopīgi paveiktais var būt noderīgs ikdienas darbā veidojot Bērna mājas pakalpojumu ir augstākais novērtējums, ko studenti šādā sadarbībā var gūt. Studentes minēja, ka bija gandarījums pieredzēt, ka speciālisti viņu pavadībā ar pakalpojuma dizaina metožu palīdzību ieraudzīja pakalpojumu no jauniem skatu punktiem, kā arī bija prieks novērot dalībnieku atvērtību un atdevi, lai nodrošinātu vispusīgi pārdomātu Bērna mājas darbību.