Meklēt
Izvēlne

LMA doktorantūras ikgadējā konference "Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi un vērtēšanas kritēriji mākslas darbos"

2013. gada 22. martā plkst. 10.00 Latvijas Mākslas akadēmijas 24. telpā norisināsies doktorantūras ikgadējā konference „Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi un vērtēšanas kritēriji mākslas darbos”. Laipni aicināti visi interesenti!

PROGRAMMA

10.00
Doktorantūras programmas vadītāja prof. Ojāra Spārīša ievadvārdi

Sekciju vada mag. art. Aija Freimane
10.05-10.20
Raitis Šmits
Jauno mediju māksla ar un bez kanona

10.25-10.40
Krista Burāne
Dokumentalitāte kā mākslinieciska stratēģija

10.45- 11.00
Elita Freimane
Dziedinošais dizains un „pārejas objekta” fenomens

11.05-11.20
Aija Freimane
Dizaina ilgtspēja sociālai labklājībai

Pārtraukums 11.30-12.00

Sekciju vada asoc. prof. Kristīne Ogle
12.00-12.15
Inese Klestrova
Latvijas krājumos esošo pomores un vietējās izcelsmes vecticībnieku manuskriptu kolorīts – kopīgais un atšķirīgais

12.20 – 12.35
Inese Kundziņa 
Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmu īstenošanai otrā kārta” (2012/0002/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/004) mērķstipendiāte
19. gs. zemnieku istablietu krāsojums un tā nozīme

12.40- 12.55
Anna Rijkure-Avrameca
Daudzveidīgas izteiksmes meklējumos. N. Strunkes grāmatu māksla no 1920. līdz 1923. gadam

13.00-13.15
Katrīna Teivāne-Korpa
Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmu īstenošanai otrā kārta” (2012/0002/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/004) mērķstipendiāte
Mākslinieciskums un dokumentalitāte Roberta Johansona fotogrāfijās

Pārtraukums 13.15 – 14.00

Sekciju vada prof. Ojārs Spārītis (Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmu īstenošanai otrā kārta” (2012/0002/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/004) doktora darba vadītājs)
14.00-14.15
Ieva Bondare
Mākslinieka vēstījums un skatītāja uztvere mākslas darba vērtēšanā

14.20-14.35
Solvita Dūdiņa
Ieskats politiskās reklāmas klasifikācijas un vērtēšanas kritēriju problēmās

14.40- 14.55
Inese Zelmane
Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmu īstenošanai otrā kārta” (2012/0002/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/004) mērķstipendiāte
Mākslas darbu reprodukcijas un to vizuālie konteksti drukātajos medijos Latvijā padomju periodā

Pārtraukums 15.00-15.15

15.20-15.35
Jevgēņija Loginova
Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi keramikā

15.40-15.55
Sniedze Kāle
Vērtēšanas kritēriji un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi 20. un 30. gadu padomju Krievijas grāmatu grafikā

16.00-16.15
Andra Silapētere
Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmu īstenošanai otrā kārta” (2012/0002/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/004) mērķstipendiāte
Latviskas glezniecības koncepcija trimdas presē

16.20 – diskusija