Meklēt
Izvēlne

LMA Doktorantūras konference

IKGADĒJĀ LMA DOKTORANTŪRAS KONFERENCE NOTIKS
2009.GADA 19.MARTĀ 24. kabinetā
Sākums pl.10.00.

Sākums pl.10.00. Doktorantūras vadītāja prof. O.Spārīša ievads.
1. daļa
1.Inese Baranovska „Pirmā Purvīša balva Latvijā - tradicionālo un novatorisko mēdiju konfrontācija vai simbioze."
2. Elita Ansone. „Latvijas mākslinieku interese par New Age idejām - 2009. gada aptaujas rezultāti".
3. Solvita Krese. „Identitātes interpretācija laikmetīgajā mākslā sociālpolitiskā konteksta transformācijas periodā".
4. Nataļja Jevsejeva. „Socioloģiskā skatījuma iespējas un perspektīvas māksliniekam veltītā monogrāfiskā pētījumā. Aleksandras beļcovas piemērs (1892-1981)".

2. daļa 12.30.
5. Agnese Bergholce. „Socioloģiskie aspekti Rīgas Doma viduslaiku būvvēsturē".
6. Vija Strupule. „Dzīvojamo ēku interjeru gleznojumi 16.-18. gs. Rīgā. Sociālais pasūtījums un tā modifikācijas".
7. Anna Ancāne. „Sociālais zonējums un pasūtījums Rīgas arhitektūrā 17.gs. pēdējā ceturksnī".
8. Valentīna Opolā. „XIX gadsimta Rīgas kolekcionāri socioloģiskā aspektā".
9. Ingūna Audere. „Sociālā pasūtījuma loma Latvijas stikla mākslā 20. gadsimta 40. gadu 2. puse - 50. gadi.".

3.daļa 15.30.
10.Edīte Bērziņa. „Par dažiem izvēles un kvalitātes aspektiem mūsdienu dizaina vērtējumā".
11. Gita Straustiņa. „Sociālā atbildība un dažādais dizains".
12. Inese Brants. Porcelāna virsglazūras apgleznošanas attīstības tendences un profesionālās socializācijas aspekti".
13. Dainis Lesiņš. „Redukcijas apdedzinājuma socioloģiskie aspekti".

17.30-18.00 diskusija.