Meklēt
Izvēlne

LMA Glezniecības katedras bakalaura darbu izstāde Kuldīgā

No 2016. gada 4. līdz 26. jūnijam Kuldīgas Mākslas namā un Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijā būs skatāma Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības apakšnozares bakalauru programmas studentu diplomdarbu izstāde.

Vizuālās mākslas nodaļas Glezniecības apakšnozare, kas pastāv jau kopš 1921. gada, kad Latvijas Mākslas akadēmijā tika uzsākta studiju darbība, ir viena no tradīcijām bagātākajām katedrām. Ik gadu jūnijā notiek bakalaura diplomdarbu aizstāvēšana, kuras laikā interesentiem ir iespēja iepazīties ar gleznotāju studiju noslēguma darbiem, tomēr līdz šim tie apskatei visbiežāk bija pieejami vien pāris stundas. Lai mākslinieku darbus parādītu plašākai publikai, tika nolemts veidot izstādi. Kuldīga kā izstādes norises vieta tika izvēlēta likumsakarīgi - Latvijas Mākslas akadēmijas un Kuldīgas Mākslinieku rezidences, un novada domes ilgstošas sadarbības rezultātā. Jau vairākus gadus te tiek rīkoti starptautiski glezniecības plenēri un izstādes, kā arī tiek strādāts pie akadēmijas filiāles izveides Kuldīgā.
Izstādē tiks eksponēti trīspadsmit gleznotāju diplomdarbi. Katrs mākslinieks realizējis iecerēto ideju, izmantojot dažādus izteiksmes līdzekļus, tehnikas un materiālus, radot personīgu, savam rokrakstam raksturīgu vizuālās mākslas darbu. Izstāde uzskatāma ne vien par studiju gados apgūto prasmju kopsavilkumu un līdzšinējās radošās darbības kvintesenci, bet netieši atspoguļo arī akadēmijas pasniedzēju profesionālo veikumu. Šī gada diplomdarbu vadītāji ir akadēmijas rektors Aleksejs Naumovs, prorektors Kristaps Zariņš, profesori Ivars Heinrihsons un Kaspars Zariņš.
Izstādē piedalās Alvīne Bautra, Alise Bēržvade, Sintija Gādiga, Laura Igoveņa, Envija Medne, Anna Pabērza, Anna Pommere, Ansis Rozentāls, Gints Rudzītis, Diāna Tučkus, Marta Veinberga, Sabīne Vernere, Jānis Taurenis.
LMA Glezniecības apakšnozares studentu bakalaura darbu izstādes atklāšana notiks 3. jūnijā plkst. 18.00 Kuldīgas Mākslas namā 1905. gada ielā 6.
Izstāde būs apskatāma Kuldīgas Mākslas namā 1905. gada ielā 6 un Kuldīgas Mākslinieku rezidences galerijā Pils ielā 2.