Meklēt
Izvēlne

LMA KĻUVUSI PAR "EIROPAS UNIVERSITĀŠU ALIANSES" DALĪBNIECI

Iniciatīvai "Eiropas universitātes" izraudzītas 17 augstākās izglītības institūciju apvienības, kuru sastāvā ir arī divas Latvijas mācību iestādes - Latvijas Universitāte un Latvijas Mākslas akadēmija, trešdien, 26. jūnijā paziņojusi Eiropas Komisija (EK).
No 54 pieteikumiem izraudzītas 17 Eiropas universitāšu apvienības, kas ietver 114 augstākās izglītības institūcijas. Augstskolas pārstāv 24 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis.
Universitātes tika izraudzītas, balstoties un novērtējumu, ko sniedza 26 neatkarīgi eksperti, tostarp rektori, profesori un pētnieki.
Iniciatīvas "Eiropas universitātes" mērķis ir veicināt Eiropas augstākās izglītības kvalitāti un sekmēt sadarbību starp institūcijām, to studentiem un darbiniekiem, kā arī veicināt studentu un mācībspēku mobilitāti un sekmēt Eiropas augstākās izglītības konkurētspēju.
ES izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs Tibors Navračičs norādīja, ka šīs 17 Eiropas universitāšu apvienības kalpos kā piemērs citām augstākās izglītības institūcijām ES.
"Tās ļaus nākamajām studentu paaudzēm pieredzēt Eiropu, studējot dažādās valstīs. Es esmu pārliecināts, ka šī iniciatīva (..) patiešām mainīs spēles noteikumus augstākajā izglītībā Eiropā, veicinot izcilību un iekļaušanu," sacīja komisārs.
Izraudzīto 17 universitāšu apvienību sastāvā ir gan tehniskās universitātes, gan mākslas skolas, gan vispārējās mācību iestādes.
Iniciatīvas ietvaros universitātes veidos apvienības un izstrādās kopīgas mācību programmas vai moduļus. Šie moduļi būs elastīgi un dos iespēju studentiem personalizēt savu izglītību, izvēloties ko, kur un kad studēt, un iegūt Eiropas grādu.
Iniciatīva arī sekmēs ilgtspējīgu ekonomisko attīstību reģionos, kur atrodas universitātes, jo to studenti cieši sadarbosies ar uzņēmumiem, pašvaldību iestādēm un pētniekiem, lai atrastu risinājumus reģioniem aktuālajām problēmām.
Pirmajām 17 universitāšu apvienībām pieejamais budžets ir līdz 85 miljoniem eiro. Katra universitāšu apvienība nākamo trīs gadu laikā saņems līdz pieciem miljoniem eiro.
"Eiropas universitātes" ir nozīmīgs solis ceļā uz Eiropas izglītības telpas izveidi līdz 2025.gadam.

Informācijas avots: LETA