Meklēt
Izvēlne

LMA izsludina konkursu uz vakantajām akadēmiskajām amatu vietām

• VIENU DOCENTA AMATA VIETU - VIZUĀLAJĀ MĀKSLĀ, GLEZNIECĪBĀ
• VIENU ASISTENTA AMATA VIETU - MĀKSLAS ZINĀTNĒ, VIZUĀLAJĀ MĀKSLĀ UN KULTŪRAS VĒSTURĒ UN TEORIJĀ

Prasības:
 atbilstošas LR MK noteikumiem Nr.391 (04.09.03. protokols Nr.41, 3.§)
 LMA Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (4. telpā)
no 2009. gada 12. februāra līdz 20. februārim
no pulksten 11.00 līdz 15.00
Informācija pa tālruni: 6 7321892

Vēlēšanas 2009. gada 27. februārī


Iesniedzamo dokumentu saraksts:
1) Akadēmijas padomei adresēts iesniegums;
2) CURRICULUM VITAE (dzīves un darba gājums);
3) pārskats par pretendenta pēdējo sešu gadu jaunradi;
4) pases kopija;
5) izglītības dokumentu kopijas par augstāko izglītību;
6) pedagoģisko darbu apliecinošus dokumentus mākslas izglītībā;
7) katedras vai nodaļas atsauksme par līdzšinējo akadēmiskā mācību spēka darbu;
8) izziņa par akadēmiskā mācību spēka plānoto darba slodzi 200..../200... studiju gadā;
9) pasniedzamo priekšmetu apstiprinātas programmas - kursu aprakstus.

Pielikumā:
1) vizuālais materiāls;
2) katalogi, publikācijas u.c.