Meklēt
Izvēlne

LMA IZSLUDINA KONKURSU UZ VAKANTAJĀM AKADĒMISKO AMATU VIETĀM

Latvijas Mākslas akadēmija ( reģ.Nr. 90000029965) izsludina konkursu uz vakantajām akadēmisko amatu vietām: 

1 lektora amata vietu - vizuālajā mākslā, grafikā;

Prasības kandidātiem:

  • atbilstošas AL, AL 32. un 36. pantam, LMA Satversmei; Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Mēneša alga bruto EUR 1139,00 par pilnu slodzi

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (18. telpā) līdz 2024. gada 30. septembrim (darba dienās) no pulksten 10.00 līdz 16.00. vai  sūtot e-pastu ,  parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

1 docenta amata vietu – vizuālajā mākslā;

Prasības kandidātiem:

  • atbilstošas AL, AL 32. un 36. pantam, LMA Satversmei; Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.
  •  profesionālais doktora grāds mākslā;

 Mēneša alga bruto EUR 1423,00 par pilnu slodzi

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (18. telpā) līdz 2024. gada 30. septembrim (darba dienās) no pulksten 10.00 līdz 16.00. vai  sūtot uz e-pastu   , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Iesnieguma veidlapa šeit.


Personas datus apstrādās ņemot  vērā normatīvajos aktos noteiktās personu datu konfidencialitātes un drošības prasības un ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu un šādu datu brīvu apriti