Meklēt
Izvēlne

LMA IZSLUDINA KONKURSU UZ VIENU NEPILNA LAIKA PĒTNIEKA AMATA VIETU

Latvijas Mākslas akadēmijas reģistrācijas nr. 90000029965 izsludina konkursu uz vienu nepilna laika pētnieka amata vietu

Prasības amata pretendentiem:

  • maģistra grāds;
  • pieredze pētniecības projektu vadīšanā, un/vai pētniecības projektu pieteikumu izstrādē, zinātnisku publikāciju izstrādē, administratīvajā un / vai akadēmiskajā darbā; publikācijas Scopus indeksētos žurnālos un/vai rakstu krājumos; vismaz triju valodu zināšanas, ieskaitot latviešu valodu dzimtās valodas līmenī un angļu valodu referātu, rakstu un projektu pieteikumu sagatavošanai atbilstošā līmenī; pētnieciskā specializācija: Kultūras mantojuma materiālu izpēte un identifikācija; zināšanas un izpratne par restaurācijas procesiem, materiāliem un metodēm.

Par priekšrocībām tiks uzskatītas:

  • specializācijas jomām atbilstošas publikācijas zinātniskos izdevumos; akadēmiskā darba pieredze restaurācijā; nacionāla un starptautiska mēroga zinātniskās sadarbības pieredze.

Pilna laika mēneša alga no EUR 1400,00  līdz 1700,00 (bruto )

Pieteikumu iesniegšanas prasības: motivācijas vēstule, norādot pētniecības virzienu un interesējošās jomas; CV ar publikāciju un nozīmīgāko īstenoto projektu sarakstu.

Pieteikumu ar norādi “konkurss” sūtīt uz e-pastu: 

Pieteikšanās termiņš: 2024. gada 12. jūlijs


Informējam – Jūsu iesniegtie pieteikuma dokumenti tiks apstrādāti ar mērķi vakanto vietu konkursa norisei. 
Personas datus apstrādās ņemot  vērā normatīvajos aktos noteiktās personu datu konfidencialitātes un drošības prasības un ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.