Meklēt
Izvēlne

LMA NOSLĒGUSIES UZŅEMŠANA STARPTAUTISKAJĀ MAĢISTRA LĪMEŅA PROGRAMMĀ “SDSI”

Šī gada 23. februārī noslēgusies studiju pieteikumu pieņemšana Latvijas Mākslas akadēmijas starptautiskās Erasmus Mundus maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” (SDSI) 2024/2025 studiju gadam.

Pieteikumu skaits ir iespaidīgs – uzņemšanai SDSI programmā šogad pretendē 630 kandidāti no visas pasaules uz 35 studiju vietām. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, vērojama izaugsme sagatavoto pieteikumu kvalitātē, un tikai daži no iesniegtajiem piedāvājumiem ir uzskatāmi par atlasei nederīgiem. Lielākoties interesi par studijām izrāda kandidāti ārpus Eiropas – Dienvidamerika, Āzija un Āfrika, taču šogad ar lielāku īpatsvaru sasniegti arī studētgribētāji no ASV, Kanādas un Austrālijas.

SDSI studiju kandidātu vērtēšanas process ir vērīgs un rūpīgi pārdomāts, lai nodrošinātu piemērotāko kandidātu atlasi. Pirmajā kārtā tiek vērtēts motivācijas video un mājas darbs, un labākie kandidāti otrajā kārtā tiek aicināti uz individuālām tiešsaistes intervijām. Atlases komisijā pārstāvētas visas SDSI programmas konsorcija augstskolas – Latvijas Mākslas akadēmija, Lapzemes Universitāte Somijā, Igaunijas Mākslas akadēmija un Rīgas Ekonomikas augstskola. Pateicoties Eiropas Komisijas līdzfinansējumam un ievērojot ģeogrāfiskos kritērijus, ik gadu 20 labākajiem studentiem ir iespējams piešķirt Erasmus Mundus stipendiāta statusu – 1400 EUR ikmēneša stipendija visam studiju laikam 2 gadu garumā. Labākajiem studiju kandidātiem, kuri tomēr nav kvalificējušies stipendijai, tiek piedāvāta iespēja studēt par maksu.

SDSI programma piedāvā starptautisku studiju pieredzi, un apvieno dizaina, biznesa, tehnoloģiju un pētniecības aspektus. Studiju plānojums paredz 3 obligātas mobilitātes lokācijas – Latvija, Somija un Igaunija vismaz 1 semestra garumā. Absolventi iegūst trīs augstskolu – Latvijas Mākslas akadēmijas, Lapzemes Universitātes un Igaunijas Mākslas akadēmijas – diplomus.

Šis būs otrais SDSI programmas studiju gads Erasmus Mundus statusā, un studijas sāksies 2024. gada septembrī Kuldīgas Adatu Fabrikā. Šobrīd Adatu Fabrikā 2023.gadā uzņemtie Erasmus Mundus studenti, kuri tālāk, otrajā studiju gadā dosies uz Somiju un Igauniju. Ar nepacietību gaidām tikšanos ar nākamo studentu grupu.