Meklēt
Izvēlne

LMA PIEŠĶĪRUSI PĒTNIECĪBAS GRANTUS 4 DOKTORANTIEM: KARĪNAI HORSTAI, IVETAI FELDMANEI, RITAI ĻEGČIĻINAI-BROKAI UN SANDRAI STRĒLEI

ESF projekta "Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā" Nr. 8.2.2.0/20/I/002 ietvaros Latvijas Mākslas akadēmija ir piešķīrusi grantus uz 12 – 20 mēnešiem 809.13 EUR (bruto) mēnesī apmērā 4 doktorantiem. Pretendenti bija pieteikušies un tika izvēlēti atklāta konkursa kārtībā.

Saskaņā ar 18.01.2022. notikušās LMA ESF projekta Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā” Nr. 8.2.2.0/20/I/002 komisijas lēmumu, ESF atbalsts piešķirts LMA akadēmiskās doktora studiju programmas "Mākslas" 2. ,un 3. kursa doktorantiem Ivetai Feldmanei, Karīnai Horstai un Ritai Ļegčiļinai-Brokai, kā arī LMA profesionālās doktora studiju programmas 2. kursa doktorantei Sandrai Strēlei, kas apņēmušies līdz 2023. gada 30. novembrim aizstāvēt savus promocijas darbus un iegūt zinātnisko vai profesionālo doktora grādu.

Grantu mērķis ir 50% apmērā no pilnas darba slodzes nodrošināt LMA doktorantūrā studējošajiem doktorantiem atalgojumu par promocijas darba rakstīšanu un tādējādi ar ESF finansējuma palīdzību aprobēt LR Izglītības un zinātnes ministrijas plānoto jauno doktorantūras finansēšanas modeli Latvijā.

Papildus tam granta saņēmēji varēs pretendēt uz finansējumu līdz 400 EUR mēnesī pētniecībai nepieciešamo materiālu (piemēram, grāmatu) iegādei, tehnoloģiju tiesību aizsardzības un ārpakalpojumu izmaksu segšanai, publicitātes, zinātniskās diskusijas (konferenču) un tīklošanās pasākumu, tai skaitā komandējumu, konferenču dalības maksu segšanai.

Vēlam veiksmi visām 4 pētniecības grantu saņēmējām!