Meklēt
Izvēlne

LMA, RTU un LU studentu un docētāju trešais darba seminārs

Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas,
Rīgas Tehniskās Universitātes un Latvijas Universitātes studentu un docētāju TREŠAIS DARBA SEMINĀRS

Seminaara iipashaa iespeeja -
Materiālu un konstrukciju institūta četru Testēšanas laboratoriju
apmeklējums !!!

Vieta:
RTU Būvniecības Fakultāte,
Ķīpsla, Āzenes 16/20, 133.telpa
(Kā mūs atrast : http://www.rtu.lv/content/view/2575/1373/lang,lv/
Laiks:
OTRDIENA, 23.novembris, plkst.18.00 -20.00

Darba kārtība:

18.00- 19.00
- Prezentācija un aicinājums sadarboties projektā
„Pilsētu apgaismes objektu dizaina modeļu izstrāde" - 10 min,
Kaspars Kalniņš, RTU; Māris Sīmanis , SIA Technopoli Latvia
- Materiālu un konstrukciju institūta Testēšanas laboratoriju apmeklējums (4 laboratorijas) - 30 min
- Jautājumi un atbildes - 10 min

19.00- 19.40
- Studentu un studentu grupu prezentācijas, jaunas tēmas un sastrādāšanās modeļi

19.00- 20.00
- Diskusijas

Iespēja:
• dažādās nozarēs studējošajiem informēt citu augstskolu studentus par aktualitātēm konkrētajās nozarēs,
• dibināt sadarbības kontaktus kursa un diplomdarbu ietvaros,
• saņemt komentārus par savas izvēlētās tēmas dažādajiem aspektiem,
• starpdisciplinārās komandās pieteikt svaigas un akadēmiskai videi inovatīvas tēmas,
• rast kopdarbības platformu un attīstību uz nākotni vērstai jaunradei nevis atdarināšanai 

Prezentāciju formāts :
Katram studentam/katrai studentu grupai tiek dotas 5 minūtes 15 slaidos savas tēmas priekšā stādīšanai.

Lūgums, iepriekš reģistrēties !

 

Konsultācijas un iepriekšēja pieteikšanās
Kontaktpersonas LMA:
Ingūna Elere , Dizaina nodaļa
Barbara Ābele , Dizaina nodaļa
Kontaktpesonas RTU:
Kaspars Kalnins , Būvniecibas fakultate, Materialu un konstrukciju instituts
Modris Ozoliņš , Starptautiskā MBA programma Inovācijas un uzņēmējdarbība
Daina Ostrovska , Zinātņu prorektora dienests, projektu koordinatore
Kontaktpersona LU:
Kristīne Āboltiņa