Meklēt
Izvēlne

LMA STUDENTI PIEDALĀS SATVERSMES TIESAS ORGANIZĒTAJĀ VASARAS SKOLĀ "STĀSTS PAR SATVERSMI"

No 2022. gada 29. augusta līdz 2. septembrim Kuldīgā, Adatu fabrikā notika Satversmes tiesas un Latvijas Mākslas akadēmijas vasaras skola (plenērs) “Stāsts par Satversmi” un tajā piedalījās 20 mākslas un tiesību zinātnes studenti. Tas bija viens no Satversmes simtgades pasākumiem, ar kuriem piedāvāt laikmetīgas, saturiski bagātas informācijas pieejamību sabiedrībai, it īpaši jaunatnei par Latvijas Republikas Satversmi (turpmāk – Satversme) un tās nozīmi demokrātiskā tiesiskā valstī.

Ņemot vērā to, ka Satversmes tiesas dialogs ar sabiedrību ietver sabiedrības izglītošanu par Latvijas tiesisko sistēmu, sabiedrībai būtisku jautājumu aktualizēšanu un Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts vērtību stiprināšanu, par vasaras skolas (plenēra) tēmu izvēlēta viena no centrālajām Satversmes idejām – brīvība. Brīvības ideja atspoguļota gan Satversmes tekstā, gan Satversmes tiesas judikatūrā. Satversmes 113. pants paredz, ka valsts atzīst un aizsargā mākslinieciskās un citādas jaunrades brīvību. Tādējādi mākslas brīvība ir vērtība, kas svarīga jebkurai demokrātiskai sabiedrībai.

Vasaras skolas (plenēra) ietvaros studenti radīja vairākus interaktīvus un mākslinieciskus risinājumus, kas ļauj stāstīt par Satversmes nozīmi demokrātiskā tiesiskā valstī.

Vasaras skolas (plenēra) ietvaros Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki, tiesību zinātnieki, rakstnieki un mākslinieki vadīja lekcijas un meistarklases, lai studenti varētu sagatavot rakstiskus, audio, video vai vizuālus darbus, ar kuru palīdzību vēstīt par Satversmē ietvertajām vērtībām, kā arī atspoguļot jauniešu vīziju par demokrātiskas un tiesiskas valsts ilgtspēju. Priekšlasījumu “Brīvības koncepts Satversmē” sniedza Dr. iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras vadītājs un docents Jānis Pleps. Savukārt Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras profesore, bijusī Satversmes tiesas tiesnese un priekšsēdētāja Dr. iur. Sanita Osipova sniedza priekšlasījumu “Brīvība kā vērtība”. Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas nodaļas vadītājs un profesors Juris Petraškevičs vadīja meistarklases par mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem, savukārt docente Rūta Briede vadīja meistarklases par brīvības idejas ilustrāciju. Rakstnieks Jānis Joņevs savās meistarklasēs aicināja studentus izmantot Satversmes tekstu, lai radītu jaundarbus dzejas un prozas žanrā. Satversmes tiesneša palīgs Kalvis Engīzers bija sagatavojis priekšlasījumus par tiesību un literatūras mijiedarbību, kā arī par Satversmes tiesas nolēmumu rakstības stila īpatnībām. Vasaras skolas (plenēra) māksliniecisko identitāti radīja ilustratore Kristīne Martīnova, kura arī piedalījās meistarklašu vadīšanā un radošo uzdevumu formulēšanā. Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja Dita Plepa un Mākslas akadēmijas Ārlietu daļas vadītāja Anna Zvaigzne bija izstrādājušas vasaras skolas (plenēra) konceptu un saturisko programmu.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Mākslas akadēmijas rektors Kristaps Zariņš pauduši gandarījumu par sadarbību vasaras skolas (plenēra) idejas īstenošanā, jo tas ļāvis par svarīgām tēmām vēstīt ar dažādiem izteiksmes līdzekļiem. Starpdisciplināra sadarbība dod ieguldījumu redzesloka paplašināšanā un veicinājusi dziļāku izpratni par Latvijas valstiskumu.

Fotogrāfiju autore: Laura Vilerte