Meklēt
Izvēlne

LMA tiek īstenots ERAF projekts "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana"„Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana”

Latvijas Mākslas akadēmijā kopš 2017. gada 30. maija tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana"  (Nr.8.1.1.0/17/I/012) ”, kura mērķis ir ir ar radošajām industrijām saistīto LMA studiju programmu „Mākslas” modernizācija, nodrošinot pētniecībā un radoši mākslinieciskā darbībā balstītas izglītības īstenošanu un tehnoloģiskās un netehnoloģiskās inovāciju un radoši māksliniecisko prakses pārnesi, sekmējot Latvijas sabiedrības un tautsaimniecības sociāli ekonomisko attīstību.

Ir uzsākts darbs pie LMA ēkas J.Kugas iela 11, Ikšķilē, tehniskā projekta izstrādes. Tehniskā projekta izstrādes laikā tiks padziļināti pētīta J. Kugas ēka un teritorija, kā arī precizēti veicamie darbi, lai telpas pielāgotu modernizējamam studiju procesam, kā arī sagatavoti to detalizēti risinājumi. Tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums par šī būvprojekta īstenošanu.

Projekta īstenošanas vieta - Rīga, Kalpaka bulvāris 13 un Ikšķile, J.Kugas iela 11.

Projekta kopējais finansējums ir 642 528,00 EURO, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 546 148,80 EURO un valsts budžeta finansējums 96 379,20 EURO.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 30. maija līdz 2022. gada 31. decembrim.