Meklēt
Izvēlne

Mākslas akadēmijā norisināsies lekciju cikls "Doktorantūras vasaras skola"

No 2013. gada 29. līdz 31. maijam Mākslas akadēmijas 10. telpā notiks lekciju cikls „Doktorantūras vasaras skola”, kas norisinās projekta „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmas īstenošanai otrā kārta” ID. Nr. 2012/0002/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/004 ietvaros.

DIENAS KĀRTĪBA:

2013. gada 29. maijs
11.00 Latvijas Mākslas akadēmijas zinātņu prorektora Dr. art Andra Teikmaņa ievadvārdi.

11.05 – 12.30 Dr. sc. soc Rasa Šmite un mag. art. Raitis Šmits (RIX)
Lekcija „Māksla kā pētniecība – no radošiem eksperimentiem ar mediju tehnoloģijām līdz sadarbībai ar zinātni”

12.45 – 14.15 Dr. philol. Ilva Skulte (Rīgas Stradiņa universitāte)
Lekcija „Mediju kultūra”

14.30 – 16.00 Dr. sc. soc. Signe Mežinska (Rīgas Stradiņa universitāte)
Lekcija „Kvalitatīvo pētījuma metožu daudzveidība un to pielietošanas iespējas”

2013. gada 30. maijs
11.00 – 12.30 Ph.D Ivars Austers (Latvijas Universitāte)
Lekcija „Lēmumu pieņemšanas slazdi – vai neizbēgama parādība?”

12.45 – 14.15 Dr. art Dita Rietuma (Rīgas Stradiņa universitāte)
Lekcija „Film noir stila ģenealoģija”

14.30 – 16.00 mākslas licenciāts Žīgimants Augustinas (Lietuva)
Lekcija „Painting: Image and Materiality”

2013. gada 31. maijs
11.30 – 12.45 mag. prof. Antra Cilinska (Jura Podnieka studija)
Lekcija „Prezentēšanas prasmes”

13.00 – 14.30 Zane Daudziņa (Latvijas Kultūras akadēmija)
Lekcija „Veiksmīga publiskā runa”

14.45 – 16.15 mag. prof. Agnese Aljēna (fotogrāfe)
Lekcija „Biznesa likumsakarības mākslā”

16.30 – 18.00 Dr. art. Laila Bremša (Latvijas Mākslas akadēmija)
Lekcija „Promocijas darba teksta strukturēšana, darba noformēšanas un aizstāvēšanas praktiskie jautājumi”