Meklēt
Izvēlne

Mākslas akadēmijā promocijas darbu aizstāvēs Inese Klestrova

2015. gada 10. aprīlī plkst. 15.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē tiks aizstāvēts Ineses Klestrovas promocijas darbs „Latvijas vecticībnieku manuskriptu grafiskā apdare”. Norises vieta: LMA 10. telpa.

Recenzenti: asociētais profesors Aleksandrs Gavriļins (Dr.hist.), Latvijas Universitāte; docents Andris Priede (Dr. hist. eccl.), Latvijas Universitāte; eksperte Rūta Kaminska (Dr.art), Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties šeit: