Meklēt
Izvēlne

MĀKSLAS AKADĒMIJAS DIENAS

No 2. līdz 20. aprīlim Latvijas Mākslas akadēmijas aulā notiks nu jau par tradīciju kļuvusī studentu izstāde „Akadēmijas dienas". Šis ir viens no pasākumiem, lai plašāku sabiedrību, un, galvenokārt, jau potenciālos studentus, iepazīstinātu ar to, kas notiek Latvijas Mākslas akadēmijā.

Akadēmijas dienas ievada „Atvērto durvju dienas", kas notiek 2. aprīlī plkst. 12:00. Šajā pasākumā interesenti var iepazīties ar katras apakšnozares studiju procesu, notikumiem un iestājeksāmenu programmu un prasībām. Prezentācijas vada katedru vadītāji vai mācībspēki.
Atvērto durvju dienas apmeklētāji pirmie arī apmeklēs Akadēmijas dienu izstādi kopā ar LMA studentiem. Jau ierasts, ka šī izstāde iepazīstina ar visu 14 apakšnozaru darbiem, kā arī zīmēšanas katedru, kura apmāca visus akadēmijas studentus.
Šogad, iekārtojot izstādi, katedras īpašu uzmanību veltījušas pēc iespējas pilnīgākai studiju procesa atklāšanai. Glezniecības un tekstila mākslas katedras eksponē visu kursu darbus, savukārt vizuālās komunikācijas katedra izstāda datorgrafikas un video darbus, kas raksturo būtiskas studiju procesa daļas. Līdzīgi arī citas nozares ļauj izsekot studentu darbiem no pirmā līdz pēdējam kursam, izstādot arī pēdējo gadu diplomdarbus, kas daļai jau būs pazīstami no izstādes „Krāsa. Līnija. Forma". Ar mācību procesu un darbiem, kā zinātniskiem tā praktiskiem iepazīstinās arī Mākslas zinātnes nodaļa, kurā apgūstama kā restaurācijas, tā vizuālās mākslas teorijas specializācijas. Funkcionālā dizaina katedra izvēlējusies izstādīt pirmā kursa pirmā semestra darbus kopā ar maģistra un bakalaura diplomdarbiem, lai apmeklētājs apjaustu studentu izaugsmi, ekspozīciju papildina arī maģistra programmas studentu izpētes darbi, kas akadēmijas studentus iekļauj laikmetīgajā dizaina procesā, kurš balstīts tieši sociālajā pētniecībā un procesu analīzē. Vides māksla prezentēs dažādus studiju darbus, kuru mērķis nav bijis palikt akadēmijas sienās. Tāds ir Liepājas pludmales labiekārtošanas projekts, kurš ieinteresējis arī Liepājas pašvaldību vai starptautiskais „Rīga.Parīze.Dizains", kas apvienoja LMA un Parīzes Ecole Boulle studentus. Tāpat apmeklētāji iepazīsies ar Mārtiņa Vītola maģistra darba (vadītāja asoc.prof. Barbara Ābele) tapšanas procesu, kas tiks pabeigts tikai šogad jūnijā un Baibas Ciekures 2010. gada bakalaura darbu „3D tāfele" (vadītāja asoc.prof. Barbara Ābele), kurš šogad piedalījies ar starptautiskajā „Greenhouse" dizaina mesē Stokholmā. Scenogrāfijas apakšnozare atklāj pašu scenogrāfijas tapšanas procesu no ideju skices līdz maketam, bet Modes mākslas apakšnozare vizuāli pārsteidzoši atklāj gan savu specifiku, gan prezetnē centrālo studiju gada notikumu - Latvijas Mākslas akadēmijas modes skati. Ar rotas lietām sevi prezetnē Metāla dizaina katedra.
Šis ir tikai ieskats ietilpīgajā izstādē, kuras ietvaros ar interesējošo apakšnozari varēs iepazīties vēl tuvāk, proti, katrai apakšnozarei ir sava tematiskā dienas, kad no 12:00 līdz 16:00 studenti un pasniedzēji iepazīstinās ar sevi, notiks arī radošās darbnīcas, prezentācijas un sarunas.

Tematisko dienu grafiks ir:
04/04, 12:00 - 16:00 Glezniecības diena
05/04, 12:00 - 16:00 Grafikas diena
06/04, 12:00 - 16:00 Tekstilmākslas diena
07/04, 12:00 - 16:00 Tēlniecības diena
08/04, 12:00 - 16:00 Keramikas diena
11/04, 12:00 - 16:00 Stikla mākslas diena
12/04, 12:00 - 16:00 Modes mākslas diena
13/04, 12:00 - 16:00 Vizuālās komunikācijas diena
14/04, 12:00 - 16:00 Scenogrāfijas diena
15/04, 12:00 - 16:00 Vides mākslas diena
18/04, 12:00 - 16:00 Funkcionālā dizaina diena
19/04, 12:00 - 16:00 Metāla dizaina diena
20/04, 12:00 - 16:00 Mākslas zinātnes un Restaurācijas diena

Latvijas Mākslas akadēmija ir augstākās izglītības iestāde, kur iespējams mācīties 3 programmās - bakalaura, maģistra un Doktora. LMA ir 5 nodaļas - vizuālās mākslas, vizuāli-plastiskās mākslas, dizaina, audio-vizuālo mediju mākslas un mākslas zinātnes nodaļas.

Izstāde apskatāma :
P., O., T., Piektd. no 11:00 līdz 18:00; C - no 11:00 līdz 19:00; pārtraukums no 14:30 līdz 15:00. Svētdienā brīvs

Informāciju sagatavoja
Mag. Art. Ilze Jakuša-Kreituse
Tel: + 371 20016419
E-pasts:
www.lma.lv