Meklēt
Izvēlne

Mākslas akadēmijas studenti piedalās Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas centra izveidē

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju strādā pie tā, lai nodrošinātu maksimāli ērtu ministrijas un tās padotības iestāžu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un pilnveidotu informācijas apmaiņas iespējas mūsdienīgā vidē.

Lai īstenotu sadarbības projektu, jau vairāku mēnešu garumā rit intensīvs un produktīvs darbs. No 2012.gada septembra līdz decembra beigām pieci Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas studenti pasniedzēju vadībā sadarbībā ar Izglītības un zinātes ministriju izstrādā jaunā IZM Informācijas centra dizaina koncepcijas, no kurām viena tiks īstenota dzīvē.

„IZM informācijas centra interjera projekts mūsu studijās iekļauts kā mācību projekts Mākslas akadēmijas Vides mākslas apakšnozares 4. kursa studentiem. Darba procesā iekļauta gan dotās funkcijas analogu izpēte, gan vēsturiskās ēkas specifikas apzināšana, gan cieša sadarbība ar pasūtītāju – Izglītības un zinātnes ministriju. Mūsuprāt, projekta svarīgākie aspekti ir nevainojama telpu funkcionalitāte un paredzēto norišu ērtība, kā arī ministrijas publiskais tēls, kuru pietiekami lielā mērā demonstrēs arī informācijas centra vizuāli stilistiskais risinājums un, secīgi, emocionālā atmosfēra,” par informācijas centra tapšanas procesu stāsta Latvijas Mākslas akadēmijas lektore Sandra Levāne.

Domājot par Izglītības un zinātnes ministrijas komunikācijas pilnveides iespējām un apmeklētāju ērtību uzlabošanu, kā arī izvērtējot visus sniegtos pakalpojumus un līdzšinējo pieredzi, ministrija ar tās padotības iestādēm iecerējusi veidot vienotu informācijas centru, kurā apmeklētājs varēs saņemt daudzveidīgu informāciju, konsultācijas un pakalpojumus. Veidojot IZM informācijas centru, domāts arī par mūsdienu tehnoloģiju plašu izmantojumu, kā arī ērtākiem apstākļiem ministrijas un plašsaziņas līdzekļu sadarbībai.

Plānots, ka jaunais, daudzfunkcionālais un inovatīvais Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas centrs darbu uzsāks 2013. gada vidū.